Øldømmerutdanningen – første runde gjennomført

En lørdags morgen i slutten av november 2006 var ni forventningsfulle deltakere og en håndfull like spente kursholdere og arrangører benket i Ole Engers laftede bryggerhus, klare for å gå i gang med Norbryggs første dommerutdanning. Etter å ha vært på studietur til Sverige for et par år siden, var vi nå klare til å utdanne de første øldommerne på norsk jord. Dette er et svært viktig skritt på veien for å ytterligere høyne kvaliteten på bedømningen i Norbryggs konkurranser og dermed fremme hjemmebryggingens posisjon i Norge.

Blant deltakerne var det en god blanding av dommere med mange års erfaring fra Norbryggs konkurranser og hjemmebryggere uten dommererfaring. Hele dagen var lagt opp med strengt program for å rekke alle emnene (kursinnholdet var en komprimert utgave av svenskenes todagerskurs, uten å kutte i pensum), og kurset dekket bl.a. følgende emner: Dommerens oppgaver, smaksbilder i øl, forventede og uvelkomne smaker, øltyper, dommerprotokollen, trening på smaking og protokollføring i grupper. Det var altså en god blanding av både teori og praktiske øvelser i løpet av dagen, som ble avsluttet med en bedre middag på Kampens Hete med en spesiell ølmeny.

Etter kursdagen var det lagt opp til selvstudium frem til eksamen, og hyppige kollokvier var anbefalt. Søndag 11. mars 2007 ble eksamen avholdt, der kandidatene hadde fire timer på seg til å besvare 25 kortsvarsspørsmål, 5 essayspørsmål og underveis typebestemme og bedømme fire ukjente øl på samme måte som i en konkurranse.

En svært krevende oppgave som forutsatte både gode teoretiske og praktiske ferdigheter, og følgende kandidater kom gjennom nåløyet og kan kalle seg godkjent øldommer: Attila Thuroczy, Geir Ove Grønmo, Joakim Ruud og Ketil Froyn. Vi gratulerer!

Arbeidet med å opprette en egen dommerkomité under Norbrygg er nå i gang (denne er nå eksisterende. red. anm.), og de som måtte ønske å delta på fremtidige dommerkurs eller ha andre spørsmål rundt øldømming, oppfordres til å ta kontakt med dommerkomitéens leder, Joakim Ruud (joakim.ruud@gmail.com).

Skroll til toppen