Om bedømming av øl

På denne siden vil vi presentere endel materiale som vil være aktuelt for folk som er interessert i smaking, evaluering og konkurransedømming av øl. Det vil si både de som vil avholde ølsmakinger i en uformell sammenheng og de av dere som er eller ønsker å bli dommer i Norbryggs konkurranser. Spesielt når det gjelder sistnevnte gruppe vil vi etterhvert prøve å få til et opplegg med smakskursing, men i første omgang vil vårt tilbud være å finne på denne siden.

Anbefalt litteratur

Ved siden av å smake på forskjellige øl og kjenne bryggeprosessen, er det også viktig å inneha kunnskap om de forskjellige øltyper og deres opprinnelse. Dette er spesielt viktig i konkurransedømming, hvor ølene delvis skal bedømmes etter hvor bra de oppfyller kriteriene for den oppgitte øltype (typeriktighet). Det finnes et stort antall bøker om øl og ølbrygging, under finnes et utvalg anbefalte bøker som gir en god innføring i emnet med tanke på evaluering av øl. Hovedtema for den aktuelle bok er angitt i parentes.

  • Michael Jackson, Michael Jackson’s Beer Companion (Mitchell Beazley, London, 1997). (Svært bra på øltyper, samt øl generelt)
  • Michael Jackson, Den store ølboken. (Pegasus Forlag, Oslo, 1988).  (Øl generelt, samt øltyper)
  • Lars Bjørnstad og Espen A. Haavardsholm, Moderne hjemmebrygging (DirekteForlaget, Oslo, 2001). (Innføring i hjemmebrygging)
  • Charlie Papazian, The New Complete  Joy of Home Brewing. (Avon Books, New York, 1991) (Hjemmebrygging for nybegynnere og litt viderekomne)
  • Dave Miller, Dave Miller’s Homebrewing Guide (Storey Publishing, Pownal, VT 1996). (Hjemmebrygging for viderekomne)
  • Ray Daniels, Designing Great Beers (Brewers Publications, Boulder, 1996). (Hvordan brygge forskjellige øltyper, samt utfyllende informasjon om dem)

Smaking av øl

I tillegg til det man måtte finne i ovennevnte og andre bøker om hvordan man generelt smaker på øl, finner du her noen aktuelle linker:

Dømming av øl

Denne seksjonen er beregnet for eksisterende og potensielle dommere ved Norbryggs konkurranser. For konkurransedommere er det selvfølgelig svært viktig med god kunnskap om øl generelt og de ulike øltyper spesielt, god kjennskap til bryggeprosessen og hvordan de ulike øltyper fremstilles, og ikke minst ha erfaring ved å ha smakt på mange forskjellige øltyper. I tillegg er det viktig å kjenne retningslinjene for konkurransen og kriteriene for de ulike øltypene det komkurreres i.

Den amerikanske organisasjonen Beer Judge Certification Program (BJCP) er en sammenslutning av autoriserte øldommere, og administerer testen som sertifiserer slike dommere. BJCP står ikke for noen kursing i øldømming, men har utarbeidet en studieguide som skal hjelpe potensielle dommere til å klare testen, selvfølgelig sammen med annen litteratur og praktiske øvelser…

Denne studieguiden finnes både i en PDF-versjon og en Word-versjon for nedlasting, og inneholder svært mye god informasjon. Det er vårt mål at alle dommere som deltar i Norbryggs konkurranser skal ha lest nøye gjennom denne studieguiden. I guiden er det også ramset opp en hel del aktuelle spørsmål som kan forekomme på en BJCP-eksamen. Ved gjennomlesing/studering av dokumentet er det svært lærerikt om man sjekker med seg selv at man kan svarene til disse spørsmålene, og hvis ikke, at man slår opp svaret i en aktuell referanse.

Når det gjelder dømming i Norbryggs konkurranser, bruker vi en klasseinndeling som er betydelig enklere enn BJCPs klasseinndeling, men som er bygget opp på samme måte og inneholder de vanligste øltypene. Under finner du Norbryggs inndeling i (hoved)klasser og definisjoner av underklasser:

Hovedklasser
Underklasser

De fem hovedklassene er de klassene ølene konkurrerer i, underklassene er en tilleggsopplysning til dommerne slik at de kan vurdere ølets typeriktighet. For å være med i Norbryggs NM må både klasse og underklasse oppgis.

Norbrygg har utviklet et nytt skjema for bedømming av øl. Dette er basert på den svenske hjemmebryggerforeningens, SHBF, skjema. Skjema kan lastes ned her.

De gamle skjemaene kan du fortsatt finne nedenfor.

Dommerprotokoll (1 øl per ark)
Dommerskjema (3 øl per ark)

Erfaringer har vist at våre konkurransedommere foretrekker å bruke sistnevnte skjema for lettere å kunne sammenlikne forskjellige øl samt å summere poengene.

Bismaker i øl

I den overnnevnte studieguiden fra BJCP står det retningslinjer for hvordan man kan trene seg på å gjenkjenne usmaker/bismaker som ofte opptrer i øl ved å tilsette små mengder av det aktuelle stoffet til et nøytralt øl, såkalt «beer doctoring». Dette vil være en svært nyttig seanse for folk som ønsker å lære mer om ølsmaking generelt, og spesielt konkurransedommere. Vi håper i nær fremtid å kunne tilrettelegge et opplegg for en slik smakeseanse tilpasset norske forhold, som et tilbud til dommere og andre interesserte. Hvis du kunne tenke seg å delta på et slikt kurs/seminar, vennligst ta kontakt med et styremedlem. Inntil videre henviser vi til ovennevnte dokument samt linken under:

Skroll til toppen