Mandat for opprettelse av fylkeslag

På årsmøtet 2016 ble det lagt frem et forslag til vedtektsendringer som inkluderte innføring av fylkeslag. Grunnet noen uklarheter i vedtektsforslaget ble det vedtatt å sette ned en komité som skal jobbe med å rette opp upresishetene i vedtektsforslaget, samt ta stilling til de forslagene som kom på årsmøtet, se her for mer informasjon. Forslaget til vedtektsendringer ligger i årsmøtepapirene, som kan finnes her.

Samtidig ble det vedtatt at styret skulle sette gang med opprettelse av fylkeslag slik det var forespeilet i vedtektsendringene slik de ble lagt frem på årsmøtet.

Styret har vært i kontakt med medlemmer rundt i landet som skal hjelpe til i arbeidet med oppstart av fylkeslag. Disse fylkesrepresentantene var invitert til Årsmøtet 2016, hvor det i etterkant av årsmøtet ble holdt et oppstartsmøte for arbeidet med fylkeslag.

Fylkesrepresentantene skal i løpet av 2016 jobbe med å stifte interimstyrer i sine respektive fylker, samt forberede og legge til rette for fylkesårsmøtet i 2017. Fullstendig mandat som har blitt gitt til fylkesrepresentantene finnes her: Mandat fylkesrep, signert

Oversikt over representantene for de forskjellige fylkene finnes her.

Skroll til toppen