Påmelding Haandbryggerkonkurranse

Viktig:

  • Når du har fylt ut skjemaet må du skrive det ut før du trykker på ‘Send’, og levere det i konvolutt med ølet i tillegg til å sende det elektronisk. Hvis du ikke har anledning til å skrive ut skjemaet nå så kan du skrive ut eposten du får som bekreftelse etter å ha trykt på «Send». Denne eposten vil inneholde alle opplysninger du har fylt ut. Dersom du ikke har fått noen epost, så har ikke påmeldingen kommet frem.
  • Opplysningene som gis på dette skjemaet vil ikke tilflyte juryen.
  • Opplysningene kan publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig.
  • De opplysninger du ikke får plass til i skjemaet kan du fylle ut under ‘kommentarer’.

//

Informasjon om brygger(ne)

Brygger(e) [maks 2]

Gatenavn + -nummer

Postnr + -sted

Telefonnummer

E-postadresse

Evt. klubb

Medlem i Norbrygg

– Velg et alternativ – Ja Nei Påmeldt men ikke betalt

Innleveringsmåte

Sendes i posten

Leveres ved fremmøte hos HaandBryggeriet(etter nærmere avtale!)

Generell informasjon

Navn på brygget

Ølets kode

(3 bokstaver og 3 tall, selvvalgt men ingen initialer mm.)

Stamvørter/OG

gram/liter

Sluttforgjæring/FG

gram/liter

Farve

EBC

Bitterhet

IBU, beregnet med formel – Velg – ‘Garetz’ ‘Daniels’ ‘Tinseth’ ‘Mosher’ ‘Rager’ annet ukjent

Vørtermengde

liter

Sluttvolum

liter

Malt, maltekstrakt, råfrukt, sukker

Mengde

(gram)

(-)

Sort

(type + evt. merke)

Farve

(EBC)

Vannforbruk

liter til innmesking

liter til skylling

Meskeskjema

Tid

(min)

Temp.

(°C)

Kommentarer:

Humle

Mengde

(gram)

Sort

(typenavn)

Form

Alfasyre

(%-?)

Koketid

(min)

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

—- Hel Pellet Plugg

Krydder og andre tilsetninger

Mengde

(gram)

Sort

(typenavn)

Koketid

(min)

Koketid

Total koketid vørter:

minutter.

Gjær

Produsent

– Velg – Braupartner Brewferm Coopers Danstar Fermentis Muntons White Labs Wyeast øvrig

Gjærtype

Form

– Velg – Flytende Tørrgjær fra bunnfall

Mengde

(ml, gram, osv)

Kommentar

Gjæringstemperatur og –tid

Tid

(dager)

Temp.

(°C)

Gjæring/primærgjæring

Modning/sekundærgjæring

Lagring

Øvrig informasjon

Filtrert

– Velg – Nei Ja

CO2

– Velg – Naturlig Tilsatt

Bryggedato

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mån. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 År 2008 2009 2010 2011 2012

Tappedato

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Mån. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 År 2008 2009 2010 2011 2012

Kommentar: (maks 200 ord)

 

Bryggerens underskrift

 

______________________________________

(skriv under på skjemaet som leveres med flaskene)


NB! Skjemaet må skrives ut og sendes sammen med ølet.


(ved å trykke på denne knappen melder du ølet på til Norbryggs og HaandBryggeriets Haandbryggerkonkurranse 2011. Skriv ut først og trykk så kun én gang!)

Skjemaet legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl.

Scroll to Top