Påmelding Publikums Favoritt

I år vil vi bruke et separat påmeldingsskjema til brygg som deltar i klassen Publikums Favoritt. I forbindelse med rominndelingen, deltakeroppmøte og gjestelisten er det svært viktig at du fyller ut skjemaet, gjerne så tidlig som mulig.

Skjemaet kan også brukes for å endre opplysninger om antall deltakende brygg og/eller gjester.

function disableEnterKey(e) { var key; if(window.event) key = window.event.keyCode; //IE else key = e.which; //firefox return (key != 13); }

Påmeldingsinformasjon

Navn

Se under

Gatenavn + -nummer

Postnr + -sted

Telefonnummer

E-postadresse

Evt. klubb

Medlem i Norbrygg

– Velg et alternativ – Ja Nei Påmeldt men ikke fått bekreftet

Etikettkonkurranse

Kryss av her dersom du skal delta i etikettkonkurransen med en eller flere etiketter for noe av ølet du deltar i Publikums Favoritt konkurransen med.

Publikums favoritt

– VELG! – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Velg antall brygg (min. 18 liter i fat eller flasker) du/dere skal delta i klassen Publikums Favoritt med.

Plass under NM2010

Vi trenger et bord.

Vi har med egen bar.

Navn på bryggerne (antall bryggeremaks = 2 x antall brygg):

Navn på gjestene (antall gjestermaks = antall brygg):

Mer informasjon (dersom du vil endre noe på tidligere innsendt informasjon):


Skroll til toppen