Påmeldingsskjema

PÅMELDINGSSKJEMA FOR JULEØLKONKURRANSEN 1999

Arrangert av Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening.
 
OBS! Opplysningene som gis på dette skjemaet vil  ikke tilflyte juryen. Alle brygg bedømmes i en blindtest.Opplysningene kan derimot publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig.
 
 
  Ølets navn:………………………………………………………………………..           Klasse (sett ring):            Ale                   Lager
  Ølets kode: (3 bokstaver og 3 tall )……………………………….
  Brygger(e):……………………………………………………………….. 
                     ………………………………………………………………… 
  Adresse:…………………………………………………………………………………………………………..
  Telefon:……………………………..   E-mail:………………………………………………………………..
  Bryggerens eventuelle klubb:……………………………………………………………………………
 
  OPPLYSNINGER OM BRYGGET
  Vørteren er laget ved egen mesking, med maltekstrakt/ølsett, eller en kombinasjon derav.

  MALT, VØRTERKONSENTRAT, RÅFRUKT, SUKKER m.m.
  Type                                  Sort                                   Merke                                           Mengde
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  HUMLE
  Sort                              Form                      Alfasyre                          Mengde                                Tid
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   TOTAL IBU: …………….  

  GJÆR
  Sort………………………………………………………………..  Form…………………            Mengde……………………….  

  VØRTER
  Mengde…………………………..   Styrke/stamvørter (OG)…………………….   Sluttforgjæring (FG):…………..

 

  GJÆRING OG MODNING
                                                          Tid             Temperatur
  Gjæring / primærgjæring          …………………………………………..
  Modning / sekundærgjæring  …………………………………………..
  Lagring                                      …………………………………………..

  
  Bryggedato:…………………  Tappedato:…………………..   Sluttvolum:……………………. Filtrering:    JA       NEI

  Bryggerens underskrift………………………………………………

Skjemaet legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl. På flaskene skal følgende oppgis: Ølets kode og klasse.

Skroll til toppen