Påmeldingsskjema Juleølkonkurranse 2007

Merk:

  • Når du har fylt ut skjemaet MÅ du printe det ut FØR du trykker på "Send", og levere det i konvolutt med ølet i tillegg til å sende det elektronisk! Hvis du ikke får med hele skjemaet i bredden kan det lønne seg å printe ut i liggende format (landscape).
  • Opplysningene som gis på dette skjemaet vil ikke tilflyte juryen. Alle brygg bedømmes i en blindtest, der dommerne  kun vet hvilken klasse det aktuelle øl konkurrerer i. Opplysningene kan derimot publiseres, helt eller delvis, om ølet gjør det bra. Fylles ut så godt som mulig. 
  • Ikke glem å oppgi hvilken klasse brygget konkurrerer i (se eget dokument). Uten klassetilhørighet og underklasse, ingen bedømning.

Ølets navn:     

Klasse: M. Tradisjonelt norsk juleøl

N. Spesialjuleøl

(Hvis du har valgt "N. Spesialjuleøl" skal det også angis en nærmere typebetegnelse, f.eks. "krydderøl", "julebokk" eller "juleale": )
Ølets kode: (3 bokstaver og 3 tall):   (selvvalgt, men ingen initialer e.l.)


Brygger(e):
Adresse: (husk postnr. og sted)
Telefon:
Epost:
Evt. klubb:

OPPLYSNINGER OM BRYGGET
Vørteren er laget ved egen mesking, med maltekstrakt/ølsett, eller en kombinasjon derav.

MALT, MALTEKSTRAKT, RÅFRUKT, SUKKER m.m.

Mengde (kg)  Sort    

 Meskeskjema: (tider og temperaturer)       


HUMLE   (og evt. andre krydder)                                                       

Mengde (g) Sort Form Alfasyre  % Tid (min)
—- Hel Pellet Plugg
—- Hel Pellet Plugg
—- Hel Pellet Plugg
—- Hel Pellet Plugg
—- Hel Pellet Plugg
—- Hel Pellet Plugg

  TOTAL IBU:


GJÆR

Sort Form Mengde
—- Flytende Tørr Slurry

VØRTER

Mengde (liter) Stamvørter (OG) Sluttforgjæring (FG)

GJÆRING OG MODNING

  Tid (dager) Temperatur (C)
Gjæring / primærgjæring
Modning / sekundærgjæring
Lagring      

Filtrering: Nei Ja         Kullsyretilsettingsmetode: Naturlig Kunstig

Bryggedato Tappedato Sluttvolum (l)

INNLEVERINGSMÅTE (gjelder flaskekonkurransen)

Sendes i posten
Leveres ved fremmøte (etter nærmere avtale!)


ETIKETTKONKURRANSE

Kryss av her dersom du skal delta i etikettkonkurransen med en etikett for dette ølet.


   ______________________________________ 
Evt. andre opplysninger om brygget       Bryggerens underskrift
(skriv under på skjemaet som leveres med flaskene)


(ved å trykke på denne knappen melder du ølet på til NM. Trykk kun én gang! Deltakeravgift må også betales, jfr. konk.regler)

NB! Skjemaet MÅ printes ut etter at du har fylt det ut.

Skjemaet legges i lukket konvolutt som merkes med deltagerkode(r) for hvert innlevert flaskeøl.

Skroll til toppen