Referat Generalforsamling 2009

Referat fra Norbryggs generalforsamling, lørdag 28. mars 2009.

Sted: Studentersamfunnet på Bislet

Tilstede: Espen A. Haavardsholm, Yngve Ydersbond, Eduard Möllenkamp og Geir Ove Grønmo fra styret og anslagsvis 20 medlemmer.

Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Espen Haavardsholm, og sakslisten ble lest opp. Sakslisten ble deretter gjenomgått som følger.

 1. Godkjenning av innkalling – Godkjent med akklamasjon
 2. Valg av ordstyrer og referent – Espen Haavardsholm ble foreslått som ordstyrer og Geir Ove Grønmo ble foreslått som referent. Begge ble valgt ved akklamasjon.
 3. Årsmelding 2008 – Årsmeldingen ble lest opp av Espen Haavardsholm og godkjent ved akklamasjon.
 4. Arbeidsprogram 2009 – Arbeidsprogrammet ble lest opp av Eduard Möllenkamp og godkjent ved akklamasjon.
 5. Regnskap 2008 – På grunn av stort arbeidspress er regnskapet forsinket. Regnskapet ble derfor ikke godkjent. Kasserer var ikke tilstede, men det ble informert om hvorfor regnskapet er forsinket. Et ferdigstilt regnskap er forventet ikke lenge etter generalforsamlingen, så en ekstraordinær generalforsamling vil bli gjennomført så raskt dette er klart. Informasjon om dette vil bli postet i medlemsforumet.
 6. Fastsettelse av kontingent – Styret kom med forslag om å holde kontigenten uendret på 130 kroner. Dette ble vedtatt enstemmig. Det ble også foreslått å øke kontigenten til 150 kroner, men generalforsamlingen valgte istedet å sette av 20000 kroner til bruk til formål for å øke kunnskapen rundt hjemmebrygging. Dette inkluderer bl.a. å la medlemmer bidra på festivaler og konferanser.
 7. Budsjett 2009 – Budsjett ble gått gjennom av Espen Haavardsholm, det ble budsjettert med 40000 i overskudd (20000 mindre gitt ny budsjettpost nevnt i pkt. 6). Dette ble enstemmig vedtatt og budsjettet godkjent ved akklamasjon.
 8. Vedtektsendring – Ingen endringer var foreslått.
 9. Valg av styre – Følgende styre ble foreslått
  Formann – Eduard Mollenkamp
  Kasserer – Yngve Ydersbond
  Arrangementsansvarlig – Andreas Hegermann Riis
  Sekretær – Geir Ove Grønmo
  Informasjonsansvarlig – Gahr Smith-Gahrsen
  Styremedlemmer – Ole Dischler Enger
   
  Styreforslaget ble vedtatt ved akklamasjon 
 10. Valg av Revisor – Claus Haavardsholm var ikke aktuell som revisor for 2009, så generalforsamlingen ble spurt om aktuelle kandidater. Lars Bjørnstad meldte seg til tjeneste, og han ble valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble erklært avholdt og Espen Haavardsholm takket for fremmøte.

Geir Ove Grønmo
Sekretær

Skroll til toppen