Referat generalforsamling 2010

Referat fra Norbryggs generalforsamling, lørdag 20. mars 2010.

Sted: Månefisken, Oslo 

Tilstede: Andreas Hegermann Riis, Eduard Möllenkamp, Yngve Ydersbond, Geir Ove Grønmo samt 19 medlemmer

Generalforsamlingen ble ønsket velkommen av formann Eduard Möllenkamp, og sakslisten ble lest opp. Sakslisten ble deretter gjennomgått som følger.

 1. Godkjenning av innkalling – Godkjent ved akklamasjon.
 2. Valg av ordstyrer og regerent – Eduard Möllenkamp ble foreslått som ordstyrer og Andreas Hegermann Riis ble foreslått som referent. Begge ble valgt ved akklamasjon.
 3. Årsmelding 2009 – Årsmeldingen, som var utdelt i trykk til alle medlemmer av forsamlingen, ble oppsummert av Eduard Möllenkamp og godkjent ved akklamasjon.
 4. Arbeidsprogram 2010 – Arbeidsprogrammet ble lest opp av Eduard Möllenkamp og godkjent ved akklamasjon.
 5. Regnskap 2008 – Grunnet forsinkelse i fjor med innlevering av regnskapet har dette punktet endelig blitt flyttet til GF2010. Kasserer Yngve Ydersbond orienterte om tallene, godkjent av revisor Lars Bjørnstad og ved akklamasjon i forsamlingen.
 6. Regnskap 2009 – Kasserer presenterte regnskapet for 2009, som var godkjent av revisor Lars Bjørnstad.
 7. Budsjett 2010 – Budsjett  ble gått gjennom av Yngve Ydersbond, det ble budsjettert med 20000 i overskudd. Dette ble enstemmig vedtatt og budsjettet godkjent ved akklamasjon.
 8. Fastsettelse av kontingent – Styret kom med forslag om å øke kontingentet fra 130 til 150 kroner. Dette ble vedtatt enstemmig. De økte inntektene er bl a avsett til høyere lokalleie til NM i hjemmebrygging og økt aktivitetsnivå generelt.
 9. Vedtektsendring – Ingen endringer var foreslått.
 10. Valg av styre – Følgende styre ble foreslått: Formann – Eduard Möllenkamp; kasserer – Yngve Ydersbond; arrangementsansvarlig – Andreas Hegermann Riis; sekretær – Geir Ove Grønmo; Informasjonsansvarlig – Gahr Smith-Gahrsen; Styremedlem – Lars Støre Gullichsen. Det er Ole Enger som har fratrett sitt verv som styremedlem. Styreforslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
 11. Valg av revisor – Lars Bjørnstad ble igjen valgt ved akklamasjon.

Generalforsamlingen ble erklært avholdt og Eduard Möllenkamp takket for fremmøte.

Andreas Hegermann Riis – Sekretær
Eduard Möllenkamp – Formann

Skroll til toppen