Stor aktivitet på forumet!

Forumet viser seg å være et aktivt sted på nettet der hjemmebryggere fra hele landet møtes virtuelt. Siden forumet er lett tilgjengelig, saklig, og byr på mange tekniske muligheter, er det enkelt å delta. Terskelen er lav for såvel nye medlemmer som de mer erfarne hjemmebryggere. Dette fremgår bl a av statistikkene.

Historie

Forumet ble tilgjengelig i mai 2006. Den første varianten (phpBB ver 2) ble fort erstattet av programvare fra Simple Machines. Imens er det blitt gjort utallige justeringer og forbedringer, slik at det er best mulig tilrettelagt. Vi prøver å unngå at forumet får muligheter som ikke bidrar vesentlig til bruken og som til og med kan hindre god kommunikasjon mellom hjemmebryggere.

Mulighetene

Ellers så er det lagt ut noen bruksanvisninger for de som ikke har tatt i bruk et slikt forum før. Selvfølgelig kan man alltids spørre IT-ansvarlig i Norbrygg dersom du skulle ha problemer,  spørsmål eller forslag.

For å nevne noen av fordelene med forumet, så er det mulig å få varsling om emner og nye innlegg. Enten så bruker man det konservativt, ved bare å få tilsendt epost dersom noen svarer på et innlegg som du har skrevet, eller så kan du aktivere varsling på hele forumet slik at du får epost hver gang noen skriver en ny melding i et emne som du ikke har sjekket imens. Det er fritt å aktivere og deaktivere varsling av all slags.

De grafiske mulighetene bør også nevnes. Man kan legge inn bilder som så lagres på serveren til Norbrygg og man kan linke til bilder som ligger andre steder på nettet. Bilder som lagres på serveren er derimot bare synlige for medlemmer, slik at trafikken begrenses litt.

Når man ikke har logget seg på forumet finnes det også mulighet til å sjekke alle innlegg siden sist man var pålogget. Dette gjør det enklere å få med seg alt.

Noe som er nytt er at medlemmer i Norbrygg i løpet av desember 2007 og januar 2008 vil få adgang til et avskjermet område på forumet. Dette området vil by plass på diskusjon rundt Norbryggs virke, samt inneholde nye artikler om hjemmebrygging. Også vil det være plass til informasjon for de som nettopp har meldt seg inn i foreningen. Det ligger allerede to interessante semi-vitenskapelige praktiske artikler inne om gjærstartere og infusjon/dekoksjonsmesking.

Statistikker

Disse to figurene viser aktivitetsnivået på forumet fra mai 2006 til nestsiste uken i november 2007.

Man kan se at aktivitetsnivået svinger en del fra årstid til årstid. Det virker som om det brygges mest fra høst til vår, mens sommerperioden viser en stor dip, spesielt i fellesferien. Men, der nivået steg litt i høst 2006 viser det seg eksplosiv vekst i høst 2007. Når flere er aktive på forumet baller det på seg og spørsmål og svar forsterker hverandre. Hyppige tilbakemeldinger gir mer grunn til at folk til stadighet oppsøker forumet samt at flere har greid å stille varselmeldinger på fornuftig måte slik at de logger seg på når ting skjer.

Det er ikke bare meldingene som baller på seg, også antall registreringer på forumet har økt betraktelig, som man kan se i nedenforstående figur.

Her har antall nye medlemmer fulgt oppgangen i aktivitetsnivået. Det fremgår riktignok ikke nøyaktig fra figuren hvor mange nye påmeldinger som strømmet inn, men ved månedens slutt var det hele 46, en rekord! Antall innmeldinger i Norbrygg har også økt, dessverre foreligger det ingen statistikker for øyeblikket.

Det sier seg selv at det ikke er viktigst å få flest mulig medlemmer. Her må kvalitet gå over kvantitet. Det som står sentralt er at medlemmene føler seg vel imottatt, og selv ønsker å bidrar til hjemmebryggermiljøet. Brygging, diskutering, bygging, konkurranser samt hygge er viktige ingredienser som Norbrygg prøver å ivareta best mulig. Og mener du at vi kan gjøre en bedre jobb, kom gjerne med innspill eller engasjer deg aktivt i foreningen, så kan vi gjøre mer for fler.

Skroll til toppen