Typedefinisjoner i Beersmith

Ken Robin Ruud har tatt en kveld i klipp-og-lim-funksjonens navn og flyttet Norbryggs typedefinisjoner over i Beersmith-kompatibelt format. Last ned fila og endre på innstillingene til å vise alle typedefinisjoner, så er du i gang!

Skroll til toppen