Vellykket landsmøte gjennomført i Bergen

Lørdag 20. april 2024 avholdt Norbrygg landsmøte i Bergen. I tillegg til å vedta arbeidsprogram og velge nytt sentralstyre, benyttet delegatene samlingen til diskusjoner og erfaringsoverføring mellom fylkeslagene. Jørgen Olsen fra Oslo ble valgt til ny leder.

Ett av helgens høydepunkter var besøket hos 7 Fjell bryggeri og foredrag av bryggmester og tidligere sentralt tillitsvalgt i Norbrygg Gahr Smith-Gahrsen.

Gahr Smith-Gahrsen fortalte om sin reise fra hjemmebrygger til bryggmester hos 7 Fjell bryggeri.

Landsmøtet vedtok enstemmig å slå sammen fylkeslagene i Oslo og Akershus til «Norbrygg Oslo og Akershus». Begge fylkeslags årsmøter hadde tidligere vedtatt det samme.

Besøk denne siden for oversikt over tillitsvalgte i ditt fylkeslag. Dersom du ønsker å bidra til å skape aktivitet i inaktive fylkeslag, ta kontakt med oss på styret@norbrygg.no.

Gjenvalgte sentralstyremedlemmer rundt bordet på Henrik Øl- og vinstove: Jørgen Olsen (til venstre) ble valgt til ny leder. Morten Sevland, Sondre Hågensen (nestleder) og Rudolf Krondorfer tok også gjenvalg. Nye sentralstyremedlemmer som ikke er med på bildet er Roy-Trygve Vabø, Leif Reve og Brynjar Myren.

Norbryggs nye sentralstyre for perioden april 2024 til april 2025 er:

Leder: Jørgen Olsen (Oslo, gjenvalg, ny som leder)
Styremedlemmer:
Morten G. Sevland (Oslo, gjenvalg)
Sondre Hågensen (Agder, gjenvalg)
Rudolf Helge Krondorfer (Hordaland, gjenvalg)
Roy-Trygve Vabø (Hordaland, ny)
Leif Reve (Rogaland, ny)
Brynjar Myren (Agder, ny)

Skroll til toppen