Innkalling til årsmøte 2014

Norbrygg avholder sitt årsmøte for 2014 søndag 27. april kl 14.00. Møtet avholdes på Ringnes bryggeri på Gjelleråsen, rett utenfor Oslo.

Det er adgangskontroll for å komme inn på området der årsmøtet avholdes. Alle som ikke deltar på kongressen dagen før, må melde fra til medlem@norbrygg.no senest 20. april for å komme inn i årsmøtelokalet.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 17. april. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 7. april.

I tillegg til normale årsmøtesaker, behandles vedtektsendringer. Sakspapirer legges ut her når de er klare.

Les hele innkallinga her:
http://www.norbrygg.no/images/stories/Innkalling_aarsmoete_2014.pdf

Skroll til toppen