Arbeidsprogram 2011

Arbeidsprogram 2011 Norbrygg

1.    Organisasjon og organsisasjonskultur

•    Engasjere flere personer i Norbryggs aktiviteter og bidra til å gi medlemmene et sosialt miljø.
•    Se på behovet for opprettelse av en valgkomité. Gjennomføre dette hvis det er et reelt behov.
•    Så fremt det er mulig, arrangere NM i hjemmebrygging, juleølkonkurransen og Bjorleik. Ved mulighet arrangere flere konkurranser, eksempelvis Haandbryggerkonkurransen og Nøgne Øs hjemmebryggerdager, eller hjelpe til med avvikling av disse.
•    Støtte øvrige lokale hjemmebryggerarrangementer.
•    Se på muligheten for å flytte teknisk og administrativ drift av nettforumet fra styret til egne moderatorer.

2.    Utdanne dommere

•    Hovedmål: Utdanne nok dommere til å kunne avvikle Norbryggs konkurranser på best mulig måte.
•    Formalisere Dommerkomiteen og deres ansvar i forhold til Norbryggs styre og se på hvilken form denne skal ha.
•    Bruke ressurser på kursing av Dommerkommiteen.
•    Utarbeide skikkelig kursmateriell for utdanning av dommere.
•    Sammen med Dommerkommiteen se på muligheten for å utarbeide et poengsystem for rangering av dommere.
•    Utdanne 40 nye dommere og arrangere kollokvier for disse. Herunder også utdanne dommere utenfor Oslo, med tanke på å få kvalifiserte dommere til andre konkurranser enn NM.
•    Videreutdanne minst 10 dommere.
•    I denne forbindelse lage en arbeidsplan sammen med Domkom etter NM.

3.    Modernisering av NM og øvrige konkurranser

•    Hovedmål: Kunne håndtere fortsatt økning i antall deltagere til NM om øvrige konkurranser.
•    Vurdere rutiner rundt konkurranser og se på muligheten for å spre avviklingen av NM geografisk på en eventuell bakgrunn av økt dommerutdanning utenfor Oslo

Skroll til toppen