Arbeidsprogram for 2005

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt om mulig ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Praksisen med å sende ut medlemspakker, -kort og giro umiddelbart etter mottakelse av innmelding skal fra nå av gjennomføres, og vi håper at alle parter blir fornøyd med denne løsningen. Nye rutiner for dette er under utarbeidelse og vil bli implementert så snart det nye styret er i drift. Styret har også foreslått å øke styret med ett styremedlem for å lette arbeidsbyrden på hvert styremedlem ved store arrangementer og andre aktiviteter.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som allerede noen lokallag og andre engasjerte medlemmer har brukt,  vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. Etter å ha deltatt på dommerkurs i Sverige er vi nå klare til å lage vårt eget opplegg for kursing av dommere, og satser på å avholde det første kurset i andre halvdel av 2005 eller på nyåret 2006. Vi har stort behov for flere dommere til våre konkurranser, og oppfordrer medlemmer som er interessert i å bli øldommere til å kontakte styret. Til NM 2005 er det allerede tatt i bruk et nytt dommerskjema som skal sikre deltakerne bedre tilbakemelding, samt utarbeidet en dommerinstruks til hjelp for konkurransedommerne.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, og men på juleølkonkurransen har vi fortsatt en del å hente. Vi håper vi får anledning til å stille opp på Norøls juleølfestival med servering av hjemmebrygg i år, slik som i forfjor. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet. En idé vi har lekt med en stund er muligheten for å arrangere en bankett i etterkant av arrangementet; men dette forutsetter selvfølgelig at selve NM avholdes på formiddagen.

Som ifjor vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som arrangeres i København 22. mai i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående av ett eller flere styremedlemmer samt en norsk representant til juryen. Medlemmer som er interessert i å være med og reise nedover til festivalen oppfordres til å kontakte styret.

Når det gjelder medlemseffekter som T-skjorter vil vi forsøke å få øket salget av disse. Egne Norbrygg-buttons er under planlegging. Vi planlegger også å få laget et banner med foreningens navn og logo, som kan brukes på våre egne arrangementer og andre tilstelninger der foreningen deltar med stand.

Ellers vil vi arbeide for å utvikle og forbedre samarbeidet med Norøl. Vi har i et par år blitt oppfordret av Norøl til å stille med en kandidat til Norøl-styret, og vår kasserer Ole Enger er nå valgt inn som styremedlem med ansvar for koordinering av medlemsregistrene, mens formann Lars Bjørnstad er nyvalgt vararepresentant og ny redaktør av Ølgjerd. Med slike tettere bånd administrativt håper vi å eliminere kommunikasjonsproblemene som tidvis har eksistert mellom foreningene. Vi vil også få til en skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom Norøl og Norbrygg, der en reforhandling av vilkårene inngår. Blant annet at vi vil få til en rabattordning på Norøls andel av kontingenten. Ellers kan det være aktuelt å få til samarbeid med Norøls mange lokallag med tanke å rekrutterer til hjemmebrygging. Vi vil videre oppfordre medlemmene til å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Dette er helt essensielt for at vi skal få til et bra innslag om hjemmebrygging i bladet!

Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert bra ved våre arrangementer, ikke minst mht. lokaler. Dette samarbeidet kan vi tenke oss å utvikle videre hvis mulig. Styret vil også fortsette å følge aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige, Danmark og USA for å se om vi kan hente noen ideer der. Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi også å videreføre.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2004

Skroll til toppen