Budsjett 2005

Inntekter  
   
Medlemskontingenter 20 000,00
Konkurranser / arrangementer 4 000,00
T-skjortesalg 2 000,00
Buttonsalg 1 000,00
Andre inntekter 2 000,00
   
SUM 29 000,00
   
   
Utgifter  
   
Rekvisitta / porto 5 000,00
Konkurranser / arrangementer 10 000,00
Øldommer kurs 7 000,00
Deltagelse SKM 5 000,00
   
SUM 27 000,00
   
   
BUDSJETT FOR 2005 2 000,00
Skroll til toppen