Arbeidsprogram for 2006

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt om mulig ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  På sistnevnte punkt har vi konkrete planer om å være representert på hjemmebryggerfestivaler på vestlandet. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Praksisen med å sende ut medlemspakker, -kort og giro umiddelbart etter mottakelse av innmelding skal fortsettes. Vi vil også arbeide med å utvide innholdet i medlemspakken. Websidene vil også bygges videre utover, bl.a. med et forum samt utvidet FAQ.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som allerede noen lokallag og andre engasjerte medlemmer har brukt,  vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. Etter å ha deltatt på dommerkurs i Sverige er vi nå klare til å lage vårt eget opplegg for kursing av dommere, og satser på å avholde det første kurset i 2006. Vi har stort behov for flere dommere til våre konkurranser, og oppfordrer medlemmer som er interessert i å bli øldommere til å kontakte styret.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, og men på juleølkonkurransen har vi fortsatt en del å hente. Vi håper vi får anledning til å stille opp på Norøls juleølfestival med servering av hjemmebrygg i år, slik som for et par år tilbake. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet. En idé vi har lekt med en stund er muligheten for å arrangere en bankett i etterkant av arrangementet; men dette forutsetter selvfølgelig at selve NM avholdes på formiddagen.

Som de to siste år vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som arrangeres i København i slutten av mai i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående en norsk representant til juryen samt vinneren av ”årets hjemmebrygg”, som får reisestipend hvis vedkommende reiser til SKM. Medlemmer som er interessert i å være med og reise nedover til festivalen oppfordres til å kontakte styret.

Når det gjelder medlemseffekter planlegger vi også i år å få laget et banner med foreningens navn og logo, som kan brukes på våre egne arrangementer og andre tilstelninger der foreningen deltar med stand.

Ellers vil vi arbeide for å videreutvikle samarbeidet med NORØL, som i forrige år kom på rett kjøl igjen. Vi vil oppfordre medlemmene til å bidra her ved bl.a. å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Dette er helt essensielt for at vi skal få til et bra innslag av hjemmebrygging i bladet!

Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert bra ved våre arrangementer, ikke minst mht. lokaler. Nå ser det imidlertid ut til at dette samarbeidet kan opphøre da OHL er på vei ut av Chateau Neuf, og i så fall får Norbrygg en stor utfordring med å finne egnede lokaler til våre arrangementer til en akseptabel pris. I den forbindelse oppfordrer vi våre medlemmer på det sterkeste til å tipse oss om egnede lokaler.

Styret vil også fortsette å følge aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige, Danmark og USA for å se om vi kan hente noen ideer der. Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi også å videreføre.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2005

Skroll til toppen