Årsberetning 2005

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer) og Dagfinn Rustad (informasjonsansvarlig). Det generelle vervet ”styremedlem”, som ble opprettet på forrige generalforsamling, har stått ubesatt grunnet mangel på kandidater. Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2005 var vårt åttende driftsår som forening, og vi begynner å komme inn i et fast arbeidsmønster.

Norbryggs websider www.norbrygg.no (byttet fra .com siden sist) er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg til vår mailingliste som  er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglisten, som har vært bra hele året gjennom. Antall abonnenter teller nå 347, noe som er 39 flere enn på samme tid ifjor.

Foreningen arrangerte sitt åttende NM i april 2005. Med 58 deltagende øl i flaskekonkurransen var dette oppgang fra fjoråret, og nesten på nivå med rekordåret 2003. Publikumstilstrømningen var derimot noe lavere enn fjorårets rekordfremmøte, men likevel på et normalt nivå. Med hele 30 deltakende øl i klassen ”Publikums favoritt” var dette mer enn en dobling fra året før, og solid rekord. Etikettkonkurransen var dessverre mindre populær i 2005, og fikk ikke nok bidrag til at det ble avholdt en kåring. Som året før var Petit Agentur sponsor, noe som førte til fine premier samt et flott foredrag. David Logsdon, grunnlegger av Wyeast Laboratories, hadde kommet helt fra USA, og holdt et meget informativt og bra foredrag som slo godt an hos publikum.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum en uke før NORØLs juleølfestival. 11 deltakende brygg var en liten nedgang fjorårets 13. Vinneren gikk som vanlig videre til NORØLs festival, men klarte dessverre heller ikke i år å følge opp suksessen fra 2003, og endte et godt stykke ned på lista. Som i fjor skyldtes dette ikke ølets kvalitet, ifølge dommerne, men at det manglet typeriktighet som et norsk juleøl. Til neste år får vi vurdere om vi skal la hjemmebrygget stille i klassen for spesialjuleøl i stedet. Dessverre var det mye frem og tilbake med NORØLs festival (som først var truet med avlysning, men så arrangert på Betong i regi av/samarbeid med Oslostudentenes hjemmebryggerlaug/DNS) at vi ikke hadde anledning til å stille med en egen Norbrygg-stand med hjemmebrygget juleøl til publikumskonkurransen.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I de senere år har vi imidlertid gått bort fra slike fellesinnkjøp og heller satset på rabattavtaler med ledende leverandører. Av den grunn har vi heller ikke noen store inntektsposter på regnskapet, og medlemskontingentene utgjør våre største inntekter. Investeringen fra 2003 med innkjøp av T-skjorter med foreningens logo har dessverre ikke kastet så mye av seg da salget har vært relativt lavt og skjortene av lavere kvalitet enn forhåpet.

Vår kontakt og samarbeid med NORØL har fungert svært bra i 2005, etter et litt dårlig år i 2004. På nyåret i 2005 ble et nytt NORØL-styre valgt, der Norbrygg har fått inn to representanter, og på denne måten ble samarbeidet og kommunikasjonen mellom de to foreningene betraktelig styrket. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving fungerte således bra i 2005, og overføring av medlemskontingentene har kommet inn i et regelmessig mønster igjen. Medlemsbladet Ølgjerd ble relansert i ny, tidsriktig design og utforming i løpet av 2005, og utkom med to utgaver i løpet av siste halvår av 2005. Dette har gjort det lettere for oss å kommunisere med våre medlemmer vedrørende arrangementer etc, i tillegg til at vi har vår faste Norbrygg-spalte. Den nye redaktøren er Norbryggs formann Lars Bjørnstad.

Til tross for fjorårets problemer mener vi fremdeles at samarbeidet med Norøl er en god ordning med stort potensiale for vår forening, og at det er noe vi bør fortsette med og utvikle videre, jfr. arbeidsprogrammet for 2005. Videre hadde vi etter fjorårets generalforsamling et konstruktivt møte med NORØL-styret, der vi iht vårt arbeidsprogram fikk på plass en skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom de to foreningene, der en reforhandling av vilkårene inngikk. Blant annet fikk vi til en rabattordning på NORØLs andel av kontingenten, som innebærer at av de kr 250,- som innbetales i total medlemsavgift til Norbrygg og NORØL, går kun kr 130,- til NORØL (mot normal medlemsavgift i NORØL på kr 160,-), resten beholdes av Norbrygg. Altså en rabatt på kr 30,-. Norbryggs medlemmer utgjør idag ganske nøyaktig 40% av NORØLs samlede medlemsmasse (andelen har steget fra ca 30% i fjor), så det er klart at vi har god påvirkning og innflytelse i foreningen. På NORØLs generalforsamling i mars 2006 ble ytterligere et Norbrygg-styremedlem valgt inn i NORØL-styret, Olav Dvergsdal.

Angående utsendelser av innbetalingsblankett og velkomstpakke til nye medlemmer, har vi også her kommet inn i bedre rutiner i 2005. For å unngå forsinkelser besluttet vi å sende ut medlemspakke med en gang innmeldingen fra web er mottatt, mens giro kommer noe senere direkte fra NORØL, for å spare oss for arbeid. Vi mener dette fungerer mye bedre enn det gamle systemet som ga store forsinkelser. Etter at vi fikk et nytt styre på plass på fjorårets generalforsamling, var utsending av de medlemspakkene som fremdeles gjensto første prioritet.

Lokallagene har ikke hatt noen stor økning siden opplegget ble opprettet for et par år siden, så her er det fremdeles mye å hente. Det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene. Vi har sendt ut datafil med kurshefte til et par lokallag som har avholdt kurs. Vi oppfordrer medlemmene til å søke kontakt med andre bryggere i sine nærområder via mailinglisten samt å legge ut kontaktinformasjon på websidene for lokallag.

Medlemstallet stiger fremdeles, ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen rundt 400 medlemmer og vokser fremdeles (opp ca 50 fra i fjor). Vi har videreført tidligere års fokus på rekruttering og informasjon til nybegynnere, blant annet gjennom vervebrosjyren og bredere fokus på websidene. Dette synes vi har fungert bra, og vi har lagt merke til økt aktivitet i innmeldinger og på mailinglisten fra nybegynnere og ølsettbryggere som ønsker å lære mer. Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere” har dessverre ikke kommet noe videre, det synes å være liten interesse for Norbrygg blant disse bryggerne til tross våre forsøk på å komme i kontakt i tidligere år. Så her er det fremdeles et stort potensiale. Innsendingstjenesten for evaluering av øl, som selvfølgelig er gratis for medlemmene, har i 2005 blitt benyttet av kun én brygger.

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene ble videreført fra året før, og det andre skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i København 22. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land. Vi klarte ikke helt å følge opp fjorårets førsteplass, men de norske bidragene fikk de hederlige plasseringene 3., 4. og 7. plass. Deler av Norbryggs styre var til stede og mottok diplom på vegne av de norske deltakerne.

Videre kom vi i 2005 et steg videre med utdanning av kvalifiserte øldommere til våre konkurranser, da det ble avholdt eksamen i Oslo på nyåret 2005 etter at en delegasjon fra foreningen deltok på den svenske hjemmebryggerforeningens dommerkurs i Stockholm i november 2004. Formålet med deltakelsen var både å få kvalifisert de første norske dommerne, samt å lære hvordan dommerkurs kan avholdes med tanke på å sette opp vår egen dommerutdanning i Norge, som etter planen vil bli avholdt første gang i løpet av 2006, ref. arbeidsprogrammet.

Styret i Norbrygg 2005

Skroll til toppen