Innkalling til Generalforsamling 2006

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 25. mars 2006, kl. 17:00-18:00 Bokcaféen (2. etg), Chateau Neuf, Oslo. 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding fra styret om 2005
  4. Arbeidsprogram for 2006
  5. Godkjennelse av regnskap for 2005
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Forslag til budsjett for 2006
  8. Vedtektsendringer
  9. Valg på styre
  10. Oppnevnelse av revisor 

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 17. mars. Dette inkluderer kandidater til styreverv. Det vil være behov for minst ett nytt styremedlem, så aktuelle kandidater bes melde seg!
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen