Arbeidsprogram for 2008

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra tidligere med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere og ”tradisjonelle hjemmebryggere”.  Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på, vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen. Vi vil også fortsette arbeidet med å øke servicen overfor våre medlemmer. Websidene vil også bygges videre på, og den gode ordningen med medlemsforum vil videreføres.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som allerede noen lokallag og andre engasjerte medlemmer har brukt, vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud på våre websider. Et hovedsatningsområde vil være å fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. Etter å ha avholdt dommerkurs og eksamen i 2006/7 føler vi oss bedre rustet til å videreutvikle konseptet med kursing av dommere, og satser på å gjenta kursopplegget fra 2006 høsten 2008. Vi har stort behov for flere dommere til våre konkurranser, og oppfordrer medlemmer som er interessert i å bli øldommere til å kontakte styret.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. Nytt av året er at medlemmer ikke betaler påmeldingsavgift. NM føler vi at har funnet en god form nå, men på juleølkonkurransen har vi fortsatt en del å hente, spesielt på deltakelsessiden. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet.

Som i foregående år vil Norbrygg delta ved det skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging, som i år arrangeres i Århus i midten av mai i forbindelse med den danske ølfestivalen. De tre beste ølene fra NM vil delta i konkurranse mot svensk og dansk hjemmebrygg, og Norbrygg sender en delegasjon nedover bestående en norsk representant til juryen samt vinneren av ”årets hjemmebrygg”, som får reisestipend hvis vedkommende reiser til SKM. Medlemmer som er interessert i å være med og reise nedover til festivalen oppfordres til å kontakte styret.

Vi vil prøve å bedre promotere at vi har medlemseffekter til salgs på www.cafepress.com for de medlemmene som skulle være interessert i dette, og vi vil benytte oss av dette til premiering i egne arrangementer og lignende.

Ellers vil vi arbeide for å videreutvikle samarbeidet med NORØL. Vi vil oppfordre medlemmene til å bidra her ved bl.a. å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Dette er helt essensielt for at vi skal få til et bra innslag av hjemmebrygging i bladet! I løpet av året vil vi også reforhandle samarbeidsavtalen med Norøl.

Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi å videreføre. Petit Agentur AS tilbyr medlemsrabatt til Norbryggmedlemmer, og i løpet av året håper vi å også fremforhandle medlemsrabatter hos andre aktører. Vi vil også om mulig forsøke å arrangere besøk ved bryggerier og mikrobryggerier i Norge i løpet av året.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2007

Skroll til toppen