Årsberetning 2007

Styret i foreningen har bestått av Anders Henriksen (formann), Olav Dvergsdal (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Eduard Möllеnkаmp (informasjonsansvarlig) og Geir Ove Grønmo (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2007 var vårt tiende driftsår som forening.

Norbryggs websider www.norbrygg.no har i løpet av året fått en ansiktsløftning, og har i stadig større grad overtatt for den epostbaserte mailinglista som kommunikasjonskanal mellom medlemmene. Forumet på websidene teller nå over 360 medlemmer, og aktiviteten har vært tiltagende gjennom hele året. 

Foreningen arrangerte sitt tiende NM i april 2007, og arrangementet ble for første gang avholdt i Studentsamfunnet på Bisletts lokaler i Pilestredet. Antall deltagende øl i flaskekonkurransen var i overkant av 60, omtrent jevnt med deltakelsen de siste to-tre årene. Dette var en svak nedgang i forhold til årene før. Med rundt 200 tilstedeværende var oppmøtet godt, men lokalet har kapasitet til flere ved fremtidige arrangement. I konkurransen for ”Publikums favoritt” var det rundt 20 deltakende brygg, noe som var med på gjøre arrangementet vellykket. Som vanlig var Petit Agentur sponsor, noe som førte til at samtlige deltakere i publikumskonkurransen kunne få premier for oppmøtet.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum en uke før NORØLs juleølfestival. 12 deltakende brygg var en liten nedgang fra fjorårets 16. Vinnerne i de to klassene gikk videre til NORØLs festival, men falt dessverre ikke godt nok i smak hos dommerne til å oppnå premieplassering. Norbrygg hadde heller ikke i år noen offisiell representasjon ved årets juleølfestival.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Det har vært få kostnadsdrivende aktiviteter i foreningen dette året, i motsetning til året før da det ble brukt en del midler på utdanning og sertifisering av nye dommere. Styret ser for seg at nye dommerkurs fremover avholdes annet hvert år.

Vi har til slutt innsett at vi lever i en digital tidsalder, og gikk ved slutten av året bort fra å sende ut velkomstpakke på papirform til nye medlemmer. Dette materiellet blir nå sendt ut på e-post eller gjort tilgjengelig digitalt på annen måte. Dette sparer oss for en god del penger i porto og materiell, men det viktigste aspektet er arbeidsbesparelsen det medfører.

Det ble på generalforsamling i 2007 vedtatt å sette av penger til drift av en egen dommergruppe. Gruppa har i praksis vært i gang siden årsskiftet 2006/2007, og vi merker effektene av dette i form av å ha et miljø av erfarne øldommere i organisasjonen.
På medlemssiden har vi opplevd en fin økning i løpet av året. Dette skyldes sannsynligvis hovedsakelig bedre og mer tilgjengelige nettsider og diskusjonsforum. Antallet medlemmer er 554 per 1.4.2008.

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene ble videreført fra året før, og det fjerde skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i København 13. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land. De norske bryggene tok 2., 6. og 9. plass.

Styret i Norbrygg 2007

Skroll til toppen