Årsberetning 2004

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer) og Svein Olav Mytting (informasjonsansvarlig). Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2004 var vårt syvende driftsår som forening, og vi begynner å komme inn i et fast arbeidsmønster.

Norbryggs websider www.norbrygg.com er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg til vår mailingliste som  er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglisten, som har vært bra hele året gjennom. Antall abonnenter teller nå 308, noe som er mer enn 100 flere enn på samme tid ifjor. Hjemmesidene bygges stadig utover med mer stoff og informasjon.

Foreningen arrangerte sitt syvende NM i mars 2004. Med 46 deltagende øl i flaskekonkurransen var dette en liten nedgang fra fjorårets rekord, men allikevel bra. Publikumstilstrømningen var derimot mye større enn tidligere år, antakelig som følge av god mediedekning i forkant av arrangementet (innslag på TV2s God Morgen Norge, diverse radiokanaler og i Dagbladet). De 100 billettene ble revet bort etter kort tid, og totalt publikumsantall var rundt 150 stk. 14 deltakende øl i klassen ”Publikums favoritt” var omtrent som året før. Etikettkonkurransen var mindre populær i 2004, og fikk bare så vidt nok bidrag til at det ble avholdt en kåring. Som året før var Petit Agentur sponsor, noe som førte til fine premier samt et lite foredrag. Ketil Jikiun fra Nøgne Ø holdt et meget engasjerende og bra foredrag som slo godt an hos publikum.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum en uke før Norøls juleølfestival. 13 deltakende brygg var kun en liten nedgang fra året før. Vinneren gikk som vanlig videre til Norøls festival, men klarte dessverre ikke å følge opp suksessen fra året før, og endte et godt stykke ned på lista. Ifølge dommerne skyldtes dette ikke ølets kvalitet, men at det manglet typeriktighet som et norsk juleøl. Dessverre var det mye frem og tilbake med Norøls festival (som først var avlyst men så likevel ble avholdt på kort varsel) at vi ikke hadde anledning til å stille med en egen Norbrygg-stand med hjemmebrygget juleøl til publikumskonkurransen.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I de senere år har vi imidlertid gått bort fra slike fellesinnkjøp og heller satset på rabattavtaler med ledende leverandører. Av den grunn har vi heller ikke noen store inntektsposter på regnskapet, og medlemskontingentene utgjør våre største inntekter. Investeringen fra 2003 med innkjøp av T-skjorter med foreningens logo har dessverre ikke kastet så mye av seg da salget har vært relativt lavt.

Vår kontakt og samarbeid med Norøl har dessverre fungert mindre bra i 2004. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving fungerte bra i 2003, men i 2004 var kommunikasjonen fra Norøl vedrørende nye medlemmer veldig sporadisk og mangelfull. Overføring av medlemskontingentene stoppet delvis helt opp, men på nyåret 2005 fikk vi overført det vi skulle ha fått i løpet av 2004. I tillegg kom det kun én utgave av medlemsbladet Ølgjerd i løpet av 2004, mot normalt fire, noe som har gjort det vanskelig for oss å kommunisere med våre medlemmer vedrørende arrangementer etc.

Problemene hos Norøl har vært forårsaket av sykdom hos to sentrale styremedlemmer i Norøl. På nyåret i 2005 ble et nytt styre valgt, der Norbrygg har fått inn to representanter, og på denne måten håper vi samarbeidet og kommunikasjonen mellom de to foreningene vil bedres. Til tross for fjorårets problemer mener vi fremdeles at samarbeidet med Norøl er en god ordning med stort potensiale for vår forening, og at det er noe vi bør fortsette med og utvikle videre, jfr. arbeidsprogrammet for 2005. Men dette forutsetter at vi får på plass en skriftlig avtale som regulerer forholdet mellom de to foreningene, der en reforhandling av vilkårene inngår. Blant annet at vi vil få til en rabattordning på Norøls andel av kontingenten. Norbryggs medlemmer utgjør idag ca en tredjedel av Norøls samlede medlemsmasse, så det er klart at vi er i en god forhandlingsposisjon.

Vi er klar over at det er en god del folk som har meldt seg inn som har opplevd at det tar lang tid før de får giro i posten og medlemspakke/medlemskort i posten etter at giro er betalt. Dette skyldes delvis problemene i Norøl som beskrevet over, samt kommunikasjonsproblemer innad i Norbrygg-styret, noe vi bare kan beklage. For å unngå forsinkelser besluttet vi å sende ut medlemspakke og -kort samt giro med en gang innmeldingen fra web er mottatt, men dette ble ikke fulgt opp av rette vedkommende. Etter at vi får et nytt styre på plass på årets generalforsamling, vil utsending av de medlemspakkene som fremdeles gjenstår være første prioritet.

Lokallagene har ikke hatt noen stor økning siden opplegget ble opprettet for et par år siden, så her er det fremdeles mye å hente. Det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene. Vi har sendt ut datafil med kurshefte til et par lokallag som har avholdt kurs. Vi oppfordrer medlemmene til å søke kontakt med andre bryggere i sine nærområder via mailinglisten samt å legge ut kontaktinformasjon på websidene for lokallag.

Medlemstallet stiger fremdeles,  ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen rundt 350 medlemmer og vokser fremdeles. Vi har videreført tidligere års fokus på rekruttering og informasjon til nybegynnere, blant annet gjennom vervebrosjyren og bredere fokus på websidene. Dette synes vi har fungert bra, og vi har lagt merke til økt aktivitet i innmeldinger og på mailinglisten fra nybegynnere og ølsettbryggere som ønsker å lære mer. Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere” har dessverre ikke kommet noe videre, det synes å være liten interesse for Norbrygg blant disse bryggerne til tross våre forsøk på å komme i kontakt. Innsendingstjenesten for evaluering av øl, som selvfølgelig er gratis for medlemmene, har også i 2004 blitt benyttet av håndfull bryggere

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene tok en ny vending i 2004, da det første skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i København 16. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land samt en engelskmann. Til vår store glede var det et av de norske bidragene som vant mesterskapet, Lars Selvens Oldermannens trippel. Dette var en viktig begivenhet for norsk hjemmebrygging, som fremdeles er for lillebror å regne i forhold til svenskene. Norbryggs formann var til stede og mottok diplom på vegne av vinneren.

Videre fikk vi i 2004 omsider kommet i gang med utdanning av kvalifiserte øldommere til våre konkurranser, da en delegasjon fra foreningen deltok på den svenske hjemmebryggerforeningens dommerkurs i Stockholm en helg i november. Formålet med deltakelsen var både å få kvalifisert de første norske dommerne, samt  å lære hvordan dommerkurs kan avholdes med tanke på å sette opp vår egen dommerutdanning i Norge, ref. arbeidsprogram for 2005.

Norbrygg hadde rekordstor mediedekning i 2004, i tillegg til i forbindelse med konkurranser var vi til stede i media flere ganger i forbindelse med den kortvarige ølstreiken i april, bl.a. i TV2s Magasinet og Kanal 24.

Styret i Norbrygg 2004

Skroll til toppen