Innkalling til Generalforsamling 2005

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 23. april 2005, kl. 17:00-18:00 Bokcaféen (2. etg), Chateau Neuf, Oslo. 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding fra styret om 2004
  4. Arbeidsprogram for 2005
  5. Godkjennelse av regnskap for 2004
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Forslag til budsjett for 2005
  8. Vedtektsendringer
  9. Valg på styre
  10. Oppnevnelse av revisor 

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. april.
Dette inkluderer kandidater til styreverv.
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen