Årsberetning for 2008

Årsrapport fra Styret i Norbrygg 2008

Styret i foreningen har bestått av Espen A. Haavardsholm (formann), Yngve Ydersbond (sekretær), Olav Dvergsdal (styremedlem), Anders Henriksen (arrangementsansvarlig), Ole Enger (kasserer), Eduard Möllenkamp (informasjonsansvarlig) og Geir Ove Grønmo (styremedlem). I tillegg har dommeransvarlig Joakim Ruud hatt møterett og deltatt på styrets samlinger. Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. I tillegg holder man regelmessig kontakt gjennom en egen e-post-liste for styret. Året 2008 var vårt 11. driftsår som forening.

Norbryggs websider www.norbrygg.no har i løpet av året blitt utviklet videre, og har i praksis overtatt for den epostbaserte mailinglista som kommunikasjonskanal mellom medlemmene. Forumet på websidene teller nå over 700 medlemmer, og aktiviteten har vært tiltagende gjennom hele året. Webmaster Eduard Möllenkamp har gjort en glimrende jobb med å holde sidene oppdatert.

I begynnelsen av 2008 fikk vi fremforhandlet nye rabatter med leverandører av utstyr og ingredienser til hjemmebrygging.

Foreningen arrangerte sitt 11. NM lørdag 11. april 2008, og arrangementet ble som året før avholdt i Studentsamfunnet på Bisletts lokaler i Pilestredet. Det var svært god oppslutning om arrangementet med 275 besøkende, hele 100 mer enn i fjor. Publikum fikk smake på 19 forskjellige typer hjemmebrygget fatøl, servert av bryggemesterne personlig, og stemte frem sine favoritter. Samtidig vurderte dommerpanelet (Thomas Berge, Geir Ove Grønmo og Gustav Jørgensen) et større antall innsendte flaskebrygg i fem forskjellige klasser. Et rekordantall på 68 brygg deltok i flaskekonkurransen. Ølet til Trygve Torsteinsen og Rune Arnesen – ”Holmen Graa Havrestaut”, fikk høyest poengsum totalt i flaskekonkurransen, og ble dermed kåret til "Årets hjemmebrygg".

Samarbeid med de andre skandinaviske hjemmebryggerforeningene ble videreført fra året før, og det femte skandinaviske mesterskap i hjemmebrygging ble avholdt i Århus 18. mai. Her deltok de tre beste bryggene fra de tre landenes respektive nasjonale mesterskap, og ølene ble bedømt av en jury bestående av et medlem fra hvert land, fra Norge stilte Joakim Ruud. De norske bryggene tok 5., 7. og 8. plass.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble som de siste årene avholdt uten publikum rett før NORØLs juleølfestival. Vinnerne i de to klassene gikk videre til NORØLs festival. Steinar Andersen oppnådde en fin 3. plass i kategorien for spesialjuleøl for sitt brygg 'RIBS'.

Norbrygg har i flere år samarbeidet med Norøl om innkreving av medlemsavgfit. Våren 2008 sa Norbrygg opp avtalen. Vedtaket ble gjort av et enstemmig styre, og skyldes at Norøl ikke har fulgt opp sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Styret ønsker å presisere at vi gjennom mange år har hatt et godt samarbeid med Norøl, men at det var nødvendig å si opp avtalen for å unngå ytterligere økonomiske tap. Styret har jobbet for å rydde opp i dette, og vi har nå fått innbetalt utestående medlemsavgift for 2007. Vi har fått oversikt over utestående beløp for 2008, og vil fremforhandle en avbetalingsordning med styret i Norøl for det gjenværende beløpet, slik at alt skal være oppgjort i løpet av høsten 2009. Vi vil selv stå for innkreving av medlemsavgift for kalenderåret 2009.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Det mest kostnadsdrivende har vært gjennomføringen av utdanning og sertifisering av nye dommere. Norbrygg arrangerte høsten 2008 sitt andre øldommerkurs. Øldommere er helt nødvendige for at vi får gjennomført arrangementer som NM i hjemmebrygging og juleølkunkurransen, og ved hjelp av kurset ønsket vi å utvide det potensielle utvalget av dommere som kan stille til disse konkurransene, samt forbedømminger. Det var stor søkning til kurset, og 10 deltakere ble plukket ut til å delta. Eksamen ble avholdt i forkant av NM i hjemmebrygging. Det ble på generalforsamling i 2007 vedtatt å sette av penger til drift av en egen dommergruppe. Gruppa har nå vært i drift et par år, og vi merker effektene av dette i form av å ha et miljø av erfarne øldommere i organisasjonen, og dommersjef Joakim Ruud gjør en glimrende jobb med å organisere dommere og gjennomføre bedømminger.

På medlemssiden har vi opplevd en fin økning i løpet av året. Dette skyldes sannsynligvis hovedsakelig bedre og mer tilgjengelige nettsider og diskusjonsforum.

Styret i Norbrygg 2008

Skroll til toppen