Usmak-smaking

Acetaldehyd? Diacetyl? DMS? Fenoler? Banan? Papp?

Dette er noen av usmakene som fra tid til annen kan forekomme i øl, både fra de store bryggeriene, mikrobryggerier og hjemmebrygg. For å kunne lage et feilfritt øl og dermed bli en bedre brygger er det en stor fordel å kunne kjenne igjen disse smakene, samt hva som er de vanligste årsakene til at de forekommer. Norbrygg har standard smakesett som kan brukes for å lære seg om usmaker i øl.

Følgende regler gjelder:

Vi sender ut gratis smakesett til medlemmer og lag som ønsker å arrangere usmakskurs. For å få tilsendt et sett må man derfor først samle deltakere til kurset. Et sett går til 10 personer, og vi krever at minst 7 av deltakerne er Norbrygg-medlemmer.

Enkeltmedlemmer som skal arrangere usmakskurs må ta kontakt med sitt fylkeslag; kontaktinfo til fylkeslagene finnes her: Norbryggs fylkeslag. Fylkeslagene må bestille smakesettene via dette skjemaet.

Etter gjennomført kurs må man fylle ut en kort rapport og sende til medlem@norbrygg.no.

NB: Alle øvrige utgifter knyttet til usmakskurset dekkes i utgangspunktet av arrangør selv. Norbrygg sentralt spanderer kun selve smakesettet. Hvis arrangementet skjer i regi av fylkeslag eller lokalt bryggelaug må du snakke med din lokale tillitsvalgte om hvem som dekker utgiftene. Ressurser til bruk av smakesettet finner du her:

Vi har også litt mer utfyllende materiell om usmaker (kompendium), som er verdt en gjennomlesning.

Skroll til toppen