Usmak-smaking

Acetaldehyd? Diacetyl? DMS? Fenoler? Banan? Papp?

Dette er noen av usmakene som fra tid til annen kan forekomme i øl, både fra de store bryggeriene, mikrobryggerier og hjemmebrygg. For å kunne lage et feilfritt øl og dermed bli en bedre brygger er det en stor fordel å kunne kjenne igjen disse smakene, samt hva som er de vanligste årsakene til at de forekommer.

Norbrygg har standard smakesett som kan brukes for å lære seg om usmaker i øl. Følgende regler gjelder:

  • Vi sender ut gratis smakesett til medlemmer og lag som ønsker å arrangere usmak-kurs. For å få tilsendt et sett må man derfor først samle deltakere til kurset. Et sett går til 10 personer, og vi krever at minst 7 av deltakerne er Norbrygg-medlemmer.
  • Enkeltmedlemmer som skal arrangere usmak-kurs, kan maksimalt få tilsendt et sett. Skjer bestillingen i regia av et Norbrygg-fylkeslag kan man bestille inntil to sett samtidig. Trengs det flere sett må man sende en epost til medlem@norbrygg.no og forklare situasjonen.
  • Smakesett bestilles gjennom å fylle ut dette skjemaet.
  • Etter gjennomført kurs man fylle ut en kort rapport og sende til medlem@norbrygg.no.
  • NB: Alle øvrige utgifter knyttet til usmak-kurset dekkes i utgangspunktet av arrangør selv. Norbrygg sentralt spanderer kun selve smakssettet. Hvis arrangementet skjer i regi av fylkeslag eller lokalt bryggelaug må du snakke med din lokale tillitsvalgte om hvem som dekker utgiftene.

Ressurser til bruk av smakssettet finner du her:

Vi har også litt mer utfyllende materiell om usmaker (kompendium), som er verdt en gjennomlesning.

 

Scroll to Top