Bilder og pressen

Takk til Vidar Johnsen for bildene!

Pressen var også til stede: Avis1 [anm red: nedlagt siden 2005] (med bilder), Dagsavisen, Varden.

Skroll til toppen