Forhåndsinformasjon

Sted: Chateau Neuf, Klubbscenen ved siden av Betong (kjelleretasjen), Majorstua, Oslo.
Tid: Fredag 9. november kl 16:00-18:00 (Norøls juleølfestival fortsetter etterpå)

Klasser

I år er det kun konkurranse i én klasse: Tradisjonelt norsk juleøl. Se typedefinisjon nederst på siden.
Det er anledning til å delta med max 2 øl per brygger.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange brygg som stiller så må alle brygg være forhåndspåmeldt og betalt innen 1. november. Er ikke avgiften betalt innen denne dato må man påregne at ølet ikke vil bli bedømt.

Som for årets NM ønsker vi så langt det er mulig å få påmeldingene i elektronisk form via web (se skjema på slutten av siden).

Påmeldingsavgift

kr 50,- per flaskebrygg for medlemmer av Norbrygg
kr 70,- per flaskebrygg for ikke-medlemmer

Innbetales til konto 9041.22.11005:
Norbrygg
c/o Thomas Berge
Wilhelm Wilhelmsens vei 87
1362 Hosle

Innlevering

Flasker med påmeldingsskjema kan sendes per post og må være mottatt innen tirsdag 6. november til
 
    Rune Eriksen
    Andrenbakken 12b
    1392 Vettre

eller kan leveres inn på samme adresse innen samme frist. Alternativt kan flaskene leveres inn på Klubbscenen, Chateau Neuf på konkurransedagen 9. nov. innen klokken 15:45.

Flaskene MÅ være merket med selvvalgt kode (se påmeldingsskjema) og være ledsaget av et korrekt utfylt skjema. Det skal leveres inn 4 stk flasker à 0,33/0,5 liter per påmeldte flaskebrygg.
Eksempel på korrekt merking av flaskene.
VIKTIG: Flaskene må ikke være merket med noen slags andre etiketter, heller ikke bryggerietiketter! FLASKER SOM IKKE ER MERKET SLIK EKSEMPELET VISER, VIL IKKE BLI BEDØMT!

Det vil ikke være inngangsavgift på Norbryggs juleølkonkurranse.

Også i år vil det beste av våre øl gå videre til Norøls Juleølfestival, som avholdes på samme sted umiddelbart etter Norbryggs arrangement. Her kreves det inngangsavgift, se Norøls websider for mer informasjon.

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema i elekronisk format [anm red: skjemaet er ikke arkivert].
Vi henstiller til at flest mulig benytter seg av det elektroniske skjemaet. Skjemaet skal fylles ut og sendes inn via web, og samtidig printes ut og legges ved det innleverte flaskeølet.

Evt. spørsmål kan rettes til styret (se kontaktinfo)

 

Under finnes Norbryggs ølklassedefinisjon for norsk juleøl:

G. Norsk Juleøl
OG           FG              vol.%            IBU           EBC
1.060-70   1.014-22    6,0-7,0          20-30         20-50
B/A: Svak til medium humleduft, og et svakt preg av fruktighet.
F/U: Juleøl kan variere i farge fra kobber til mørk brun.
S: Det tradisjonelle juleølet er undergjæret med en utpreget maltsmak og
medium bittersmak, liten humlesmak. Små mengder fruktighet kan forekomme.
F: Medium til stor fylde.
Ex: Aass juleøl

Skroll til toppen