Konkurranseregler

§ 1 Norbryggs juleølkonkurranse er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§ 2 Deltagende øl skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging.

§ 3 En og samme brygger kan maksimalt delta med 2 øl. Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg.

§ 4 Bryggeren/bryggerne gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet.

§ 5 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§ 6 Innleverte øl bedømmes av en jury på 3-4 dommere. Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

§ 7 Deltageravgiften er kr 50,- per brygg for medlemmer av Norbrygg, kr 70,- per brygg for ikke-medlemmer. Deltageravgiften  innbetales til konto 9041.22.11005: Norbrygg, c/o Thomas Berge, Wilhelm Wilhelmsens vei 87, 1362 Hosle  og må være mottatt senest 1. november 2001.

§ 8 Deltagende øl skal leveres i 4 -fire- stykk ølflasker à 0,33 – 0,50 liter, samt ledsages av et påmeldingsskjema som er lesbart. Flaskene må være Norbrygg i hende senest 6. november 2001 ved innlevering per post, eller 9. november kl 15:45 ved innlevering i konkurranselokalet på konkurransedagen. Det er deltkers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil.

§ 9 Påmeldingsskjemaet skal også så langt det lar seg gjøre sendes inn elektronisk fra Norbryggs websider. Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med en selvvalgt kode som består av 3 bokstaver og 3 tall (ingen initialer e.l.). [Eksempel]. Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert. Koden bør du notere ned, øl som kommer på 4. plass eller lavere vil kun vises i resultatlisten med koden. Det leveres også en lukket konvolutt hvor alle koder er merket tydelig på utsiden. Deltakers påmeldingsskjema(er) ligger i konvolutten.

Skroll til toppen