Budsjett 2003

RESULTATREGNSKAP

 

Inntekter:

 

Medlemskontingenter                                                             kr.     22.000

Konkurranser og arrangementer                                               kr.       5.000

Andre inntekter                                                                    kr.       1.000

Sum                                                                                   kr.     28.000

 

 

Kostnader:

 

Konkurranser og arrangementer                                             kr.       10.500

Rekvisita og porto                                                              kr.         6.000

Andre kostnader                                                                kr.         1.500

Sum                                                                                 kr.       18.000

 

 

BUDSJETTERT RESULTAT FOR 2003                                      kr.        10.000

 

Skroll til toppen