Regnskap 2002

RESULTATREGNSKAP NORBRYGG 2002
             
             
Inntekter       2002   2001
             
Medlemskontingenter   12 450,00   1 900,00
Konkurranser/arrangementer 2 920,00   5 890,00
Andre inntekter     250,00   668,00
             
SUM       15 620,00   8 458,00
             
Kostnader          
             
Rekvisitta/porto     6 825,28   5 204,33
Konkurranser/arrangementer 3 803,26   5 588,50
Bankgebyrer     25,00   25,00
Andre kostnader     321,83   1 843,62
             
SUM       10 975,37   12 661,45
             
             
OVERSKUDD/UNDERSKUDD 4 644,63   -4 203,45
             
             
             
             
BALANSEREGNSKAP NORBRYGG 2002
             
Eiendelene utgjøres av bankinnskudd    
Gjeld/EK ugjøres i sin helhet av egenkapital  
             
             
        2002   2001
             
Inngående saldo/EK pr 01.01 25 034,95   29 238,40
             
Resultat       4 644,63   -4 203,45
             
Utgående saldo/EK pr 31.12 29 679,58   25 034,95
Skroll til toppen