Arbeidsprogram for 2003

I det inneværende år vil vi fortsette den gode trenden fra i fjor med å gjøre Norbrygg mer tilgjengelig for alle typer bryggere, både nybegynnere/maltekstraktbryggere, maltbryggere samt ”tradisjonelle hjemmebryggere”. Aktiv rekruttering vil vi også fortsette å fokusere på. Vi ser det som en oppgave å forsøke å gjøre Norbrygg og hjemmebryggingens gleder mer kjent, og mer aktivt prøve å verve folk til hobbyen og foreningen.

Videre vil vi fortsette arbeidet med etablerte satsningsområder, slik som inspirasjon og hjelp til dannelsen av lokallag. Materiell og opplegg til kurs i hjemmebrygging, som det er meningen at lokallag og andre engasjerte medlemmer skal kunne bruke,  vil også bli videreutviklet og gjort til et mer offisielt tilbud. Vi vil også fortsette arbeidet med å bygge opp og kurse et dommerpanel til våre konkurranser. En side om øldømming er som kjent kommet til på hjemmesidene, og et opplegg for et smaksseminar om bismaker i øl er fortsatt under utarbeidelse. I tillegg til dette vil vi i år satse på å kjøpe inn materiell fra utlandet som er spesiallaget for trening i gjenkjennelse av feilsmaker i hjemmebrygg. Vi oppfordrer medlemmer som er interessert i å være øldommere til å kontakte styret.

De viktigste aktivitetene blir naturligvis fortsatt å arrangere NM og Juleølkonkurransen. NM føler vi at har funnet en god form nå, men vi må jobbe med å få bedre deltakelse til Juleølkonkurransen. Den tidlige innleveringsfristen har vært nevnt av mange som en årsak til manglende deltakelse, men hvis vi vil ha vinnerølet med i Norøls konkurranse er det ingen vei utenom. En idé som ble luftet etter siste konkurranse var muligheten for å ha to innleveringsfrister; én for de som vil kvalifisere seg til Norøl-konkurransen, og én senere for de som  kun vil delta i Norbryggs konkurranse. Dette vil vi utrede til årets konkurranse. Synspunkter mottas gjerne. Hvis interessen for NM fortsetter å øke, kan det også være en idé å utvide arrangementet videre, blant annet med tanke på å øke tilreisingen fra andre deler av landet.

Det planlegges også et nytt pale-ale-eksperiment i løpet av sommerhalvåret. Dette er altså et eksperiment der medlemmene blir invitert til å brygge et øl med nøyaktig samme ingredienser og oppskrift. Formålet er å se hvor mye andre forhold som utstyr, vann og fremgangsmåte påvirker resultatet. Denne gang vil oppskriften inneholde maltekstrakt og tørrgjær, for å se om dette gir mindre variasjon i resultatene enn med maltbrygging og flytende gjær som sist.

Når det gjelder medlemseffekter som T-skjorter, ble designet ferdig i fjor, men skjortene ble av forskjellige årsaker ikke produsert. Vi vil imidlertid ha dem klare før årets sommersesong. For produksjon av T-skjortene samt reklamebanner etc til bruk på stands trenger vi mer kontanter, derav den foreslåtte økningen av medlemskontingenten. Det samme gjelder hvis vi skal fortsette satsningen på kontakt med tradisjonelle miljøer (reisekostnader mv).

Ellers vil vi fortsette, og om mulig utvikle, det gode samarbeidet med Norøl. Noe som kan være aktuelt er å få til samarbeid med Norøls mange lokallag. Vi vil også oppfordre medlemmene til å sende inn stoff om øl og brygging til medlemsbladet Ølgjerd. Norøl planlegger videre en større ølfestival i Oslo Spektrum i oktober, her tenker vi å delta med en bra stand for å promotere foreningen og hobbyen.

Samarbeidet med Oslostudentenes Hjemmebryggerlaug (OHL) har også fungert bra ved våre arrangementer, ikke minst mht. lokaler. Dette samarbeidet kan vi tenke oss å utvikle videre. Styret vil også fortsette å følge aktiviteten i våre søsterforeninger i Sverige og USA for å se om vi kan hente noen ideer der. Det gode sponsorsamarbeidet med Petit Agentur AS ønsker vi også å videreføre.

Dette er noen av våre vyer, dere må bare fortsette å komme med synspunkter og forslag. Som tidligere påpekt er det imidlertid viktig at vi ikke blir for ambisiøse, som det har vært en tendens til i tidligere år.

Vi må begynne i det små, Norbrygg er fremdeles en liten forening. Til slutt oppfordrer vi medlemmene til å engasjere seg og bidra til foreningen på en eller annen måte; man behøver ikke være med i styret for å ta i et tak!

Styret i Norbrygg 2002

Skroll til toppen