Årsberetning 2002

Styret i foreningen har bestått av Lars Bjørnstad (formann), Knut Hagen (sekretær), Espen Haavardsholm (arrangementsansvarlig), Thomas Berge (kasserer) og Svein Olav Mytting (informasjonsansvarlig).

Styret har vært samlet både til regulære styremøter og med forberedelser til div. arrangementer. Ellers holder man hovedsakelig regelmessig kontakt over Internett. Året 2001 var vårt femte driftsår som forening, og vi begynner å komme inn i et mer fast mønster etter de første årene etter oppstarten. Alt styrearbeid utføres på idealistisk grunnlag.

Norbryggs websider www.norbrygg.com er fortsatt vår felles informasjonskilde og ansikt utad, i tillegg til vår mailingliste som  er vårt viktigste verktøy for klubbens fremtidige vitalitet. Etter hvert som medlemsmassen øker, øker også aktiviteten på mailinglista, som har vært bra hele året gjennom. Antall abonnenter teller nå rundt 175. Hjemmesidene har i løpet av året fått en tiltrengt ansiktsløftning av den nye informasjonsansvarlige, Svein Olav Mytting.  Sidene har fått et mer appellerende preg, og henvender seg både til nysgjerrige nybegynnere så vel som erfarne bryggere, i tråd med vårt arbeidsprogram for året.

Vår kontakt og samarbeid med Norøl har stabilisert seg bra. Samarbeidet med medlemsregister og kontingentinnkreving ser nå ut til å fungere godt, og overføring av medlemskontingentene fungerer nå bra. Vi mener samarbeidet med Norøl er en god ordning for vår forening, som vi bør fortsette med.

Foreningen arrangerte sitt femte NM i april 2002. Med 50 deltagende øl i flaskekonkurransen var dette ny rekord, rundt 40 de siste årene. Publikumstilstrømningen var også omtrent som tidligere år, men med rundt 10 deltakende øl i klassen ”Publikumsfavoritt” var dette noe mindre enn tidligere. Vi håper på oppsving i 2003. Lokalene i Bokcafeen, Chateau Neuf og konseptet med at bryggerne selv serverte PF-ølet fungerte like bra som i fjor, og er etter hvert blitt standard opplegg. Til NM 2003 har vi fått tak i Petit Agentur som sponsor av premier, og er spent på effekten av dette, samt at arrangementet går på en mer publikumsvennlig tid av døgnet.

Foreningens andre årlige konkurranse, Juleølkonkurransen, ble denne gangen avholdt uten publikum en uke før Norøls juleølfestival. Dette gjorde at innleveringsfristen ble noe tidligere, men vi valgte dette fremfor et arrangement med publikum til stede som i fjor. Da møtte det omtrent ikke noen opp pga det tidlige klokkeslettet. Dessverre var det i år kun 5 deltakende brygg, angivelig pga den tidlige fristen. Skal vi imidlertid være med i Norøls konkurranse må fristen være såpass tidlig på året. Hjemmebrygget som gikk videre til Norøls test fikk en respektabel score, men hevdet seg dessverre ikke helt i toppen. Under festivalen ble det skjenket ut rundt 300 smaksprøver på hjemmebrygget juleøl til publikum, noe som virket svært populært.

Foreningens økonomi er pr. i dag tilfredsstillende. Styret har i de tidligere år gjort sitt beste for å gi foreningen en liten startkapital med inntekter fra div. arrangementer, kurs og råvaresalg. I de senere år har vi imidlertid gått bort fra slike fellesinnkjøp og heller satset på rabattavtaler med ledende leverandører. Av den grunn har vi heller ikke noen store inntektsposter på regnskapet, og medlemskontingentene utgjør våre største inntekter. Porto og rekvisita er de største utgiftspostene. Det kunne vært ønskelig med en litt større kontantbeholdning for å kunne gjennomføre innkjøp uten å ta forhåndsbetaling fra medlemmene, derfor foreslås en økning av kontingenten med kr 40,- i år 2003.

Lokallagene har ikke hatt noen stor økning siden opplegget ble opprettet i fjor, så her er det fremdeles mye å hente. Det er vårt mål at lokallagene skal fungere som samlingspunkt for sosiale treff, fellesbestillinger, kursvirksomhet og rekruttering i lokalmiljøene.

Medlemstallet stiger fremdeles,  ved årsskiftet 98/99 var vi 52 sjeler, i løpet av 2000 passerte vi 200, og i dag har foreningen rundt 250 medlemmer og vokser fremdeles, om enn ikke like raskt som de siste årene.

I tråd med arbeidsprogrammet har styret fokusert på rekruttering og bedre informasjon til nybegynnere. I den forbindelse har det blitt utformet en flott vervebrosjyre i farger som er trykket opp i et forholdsvis stort opplag. Den er blitt distribuert til diverse hjemmebryggerforretninger, og virker å fungere etter hensikten. Slagordet i brosjyren er det humoristisk mente ”Kjøp ikke øl – brygg bedre selv!”, og figurerer også på designet til Norbryggs T-skjorte. Denne ble i mangel av et godt tilbud ikke produsert i løpet av året, men vil bli klar før sommeren 2003. Medlemspakken har også blitt oppdatert med mer informasjon rettet mot ekstraktbrygging for nybegynnere.

Samarbeid med ”tradisjonelle hjemmebryggere” sto også på arbeidsprogrammet. I den forbindelse var formannen invitert til å holde et fordrag ved et ølseminar i Florø hvor det både tradisjonelle og mer moderne bryggere var representert. Velsmakende tradisjonelt hjemmebrygg var absolutt en interessant utvidelse av horisonten for en som kun har drevet med ”moderne hjemmebrygging”. Som den følge av dette ble det utarbeidet et utkast til klassedefinisjon for ”tradisjonelt norsk hjemmebrygg”, og det ble invitert til medlemskap i foreningen og deltakelse i NM. Så får vi se hva det fører til.

Skroll til toppen