Innkalling til Generalforsamling 2003

Det innkalles herved til generalforsamling i Norbrygg, møtet vil finne sted samme dato og sted som årets NM, umiddelbart før dette arrangementet. Generalforsamlingen er åpen for foreningens betalende medlemmer.

Tidspunkt: Lørdag 1. mars 2003, kl. 18:00-19:00 på Klubbscenen (underetg.), Chateau Neuf, Oslo.
 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding fra styret om 2002
  4. Arbeidsprogram for 2003
  5. Godkjennelse av regnskap for 2002
  6. Fastsettelse av kontingent
  7. Forslag til budsjett for 2003
  8. Vedtektsendringer
  9. Valg på styre
  10. Oppnevnelse av revisor 

Eventuelle forslag til generalforsamlingen må være styret i hende senest 22. februar.
Dette inkluderer kandidater til styreverv. Til stillingen som Kasserer må en ny person velges,
da nåværende kasserer ikke tar gjenvalg. Interesserte bes henvende seg til styret for mer informasjon.
 
Vi håper folk tar bryet med å stille opp litt før NM for å møte opp på generalforsamlingen!

Mvh

Styret v/ formann Lars Bjørnstad

Skroll til toppen