Budsjett 2006

Inntekter  
   
Medlemskontingenter 28 000,00
Konkurranser / arrangementer 4 000,00
T-skjortesalg 2 000,00
   
SUM 34 000,00
   
   
Utgifter  
   
Rekvisitta / porto 6 000,00
Konkurranser / arrangementer 12 000,00
Andre kostnader 10 000,00
Deltagelse SKM 6 000,00
   
SUM 34 000,00
   
   
BUDSJETT FOR 2006 0,00
Skroll til toppen