Detaljer fra brygge-eksperimentet 2003

Her følger mer diskusjon og konklusjoner vedr. brygge-eksperimentet 2003.

Grafene er forsøkt fremstilt slik at de forskjellige variablene som kunne tenkes å ha påvirkning på resultatet er grafet mot poengsum. Der hvor ikke variabelen på y-aksen er et tall (som f.eks. antall år brygget), er det forsøkt å gi tallvariable der den antatt "beste" metoden/valget er gitt høyest tall etc (f.eks. Ikke brukt irish moss=0, brukt irish moss=1).

Konklusjonene kommer nederst på siden…

Generelt fra grafene kan vi si at det er lite signifikante sammenhenger mellom forklaringsvariablene på y-aksen og oppnådd poengsum på x-aksen. Dvs. både øl som gjorde det bra, middels og dårlig, brukte stort sett metoder som både er ansett for bra/avanserte og mindre "bra"/avanserte. De forskjellge metodene var altså mer eller mindre jevnt fordelt ut over poengskalaen.

For å kommentere spesielt til noen av grafene som skilte seg litt ut: På "brygget år" er det en tendens til at de som har brygget lengst havner midt på treet, mens de som får høyeste og laveste poengsummer har kort erfaring. Det blir spekulasjon om dette kan skyldes nybegynnerflaks i de bestes tilfelle, og at de som har brygget noen år etterhvert har blitt slappere med metodene, som f.eks. rengjøring…

OG og FG har ingen synlig påvirkning på poengsummen, dette var noe overraskende for meg som dommer, da jeg synes de bryggene som gjorde det best smakte minst søtt/ekstraktaktig, og omvendt.

"Oksygentilsettningsmetode" kan vise en økende trend med poengsum, hvis vi ser bort fra brygget med lavest poengsum, som brukte mørtelblander. Det er også vanskelig å avgjøre effektiviteten til denne noe uortodokse oksygentilsettingsmetoden, kanskje den skulle vært gitt en lavere tallekvivalent. Iallefall verdt å merke seg at brygget som brukte ren oksygen gjennom boblestein, gjorde det bra.

Det er ikke noe som tyder på at å tilsette ukokt vann fra springen skal gi et dårligere resultat enn å ikke tilsette vann/tilsette kokt vann.

Det kan være verdt å merke seg at de 5 beste bryggene tilsatte kokt sukkerlake for kullsyre, istedenfor tørt sukker/sukkerbiter. Men på den annen side var det også noen brygg som kom relativt dårlig ut som tilsatte kokt lake.

Alt i alt: X-faktoren som avgjorde forskjellen mellom et godt og et mindre godt øl i dette eksperimentet, ble ikke fanget opp av spørsmålene i loggskjemaet. Det bør også legges til at de bryggene som fikk lavest poengsum var preget av tegn på infeksjon.

Lars Bjørnstad

Skroll til toppen