Dommerkursdatoer, Bodø og Oslo spikret

Dommerkomitéen holder på med vinterens kursprogram, og oversikten ser foreløpig ut som følger:

– Nordland, Bodø 20.-21. januar
– Buskerud/Vestfold/Telemark (Drammen-Horten-Grenland) (dato ikke avklart)
– Oslo 13.-14. januar
– Ålesund (dato ikke avklart)
– Agderfylkene (Kristiansand, Grimstad) (dato ikke avklart)
– Trondheim (dato ikke avklart)

Noen steder slåes sammen: Det blir ett kurs for Buskerud/Vestfold/Telemark og ett kurs for Agderfylkene. Dette er gjort for at begrensede ressurser skal kunne dekke over flere. Nøyaktig lokalitet for kursene er ikke avgjort ennå.

Kurset består av 2 deler:
De nevnte steder og daotoer gjelder del 2 av dommerkurset. Del 2 er praktisk og med en praktisk eksamen (smaking og utfylling av dommerskjemaer). Selve eksamen blir en tid etter kurset slik at kandidater kan øve inn nødvendig kompetanse før testing. Deltakelse på del 2 (og dermed eksamen) forutsetter at man FØRST består Del 1.
Del 1 er mer teoretisk (øltypedefinisjoner, bryggeteknisk etc) og organiseres som selvstudie, med en kort netteksamen. Når alt er klart vil Del 1 kunne gjennomføres hvor og når som helst av norbryggmedlemmer.

Mer informasjon om Del 1, som litteraturliste og åpning av netteksamenen, vil annonseres på norbrygg.no så snart det er klart. Altså: Alle som ønsker å delta på dommerkursets del 2 må først fullføre del 1.

Det blir tatt kontakt med lokale kontaktpersoner om gjennomføring av del 2.

Påmelding til dommerkursene blir annonsert på Norbyggsidene når resten av kursdatoene er satt.

Skroll til toppen