Dommerskjemaene

Nytt av året er at vi legger ut dommerskjemaene i sin helhet. Håper deltakerne synes dette er en bedre form for tilbakemelding. Merk at vi har benyttet nye dommerskjemaer i år, de samme som benyttes i bl.a. USA og Sverige. Disse har en litt annen poengfordeling enn de gamle, i hovedsak er forskjellen at det er færre mulig poeng til ølets utseende. I tillegg er det færre underpoeng som skal spesifiseres, man fokuserer istedet på å gi kommentarer og tilbakemeldinger vha kryssebokser, som man ser av skjemaet. Alt dette er ment å gi en bedre tilbakemelding til bryggerne.

Håper dere klarer å lese alle kommentarene; skulle det være spørsmål kan vi kontaktes. Vennligst ikke forsøk å kontakte dommerne direkte. For å lese pdf-filene trenger man Adobe Acrobat Reader (gratis).

Lys lager, finalen
Mørk lager, finalen
Lys ale, finalen
Mørk ale, finalen
Sterke spesialøl, finalen

Lys lager, forbedømmingen
Mørk lager, forbedømmingen
Lys ale, forbedømmingen
Mørk ale, forbedømmingen
Sterke spesialøl, forbedømmingen

Nøkkelen for rekoding av ølene finnes i resultatlisten.

Dommerpanelet besto av: Attila Thuroczy, Thomas Berge, Gustav Jørgensen, Kjell Dahle (finalen); Attila Thuroczy, Espen A. Haavardsholm, Espen Smith, Ole Enger, Svein Kvinnsland, Eline Schulstock, Vidar Johnsen (forbedømmingen) – (det presiseres at Espen A. Haavardsholm ikke dømte i de klassene han selv deltok med øl)

Skroll til toppen