Laster Arrangementer

Hordaland: Årsmøte 2019

Norbrygg Hordaland avholder årsmøte i lokalene til VilVite, Thormøhlensgate 51.

Torsdag 21. februar klokken 18:00-21:00

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.
Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2018
 4. Regnskap for 2018
 5. Styrets forslag til budsjett for 2019
 6. Hva er gjort i 2018?
 7. Forslag til årshjul for 2019
 8. Innkomne saker
 9. Valg av styre
 10. Valg av delegater til landsmøtet
 11. Valg av valgkomite
 12. Eventuelt

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.
Venligst send saker til hordaland@norbrygg.no

Velkommen !

Skroll til toppen