Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Hordaland 2024

 

 

Årsmøte for 2024 avholdes Lørdag 27. januar kl. 17:00 i NordNorgeHuset, Kalfarveien 34A, 5018 Bergen.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Hordaland har tale-, forslags- og stemmerett.
Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Etter årsmøtet avholdes Vinterblot 2024 i lokalene.

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på Norbrygg Hordaland sine sider i forumet når de er klare.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Styrets årsmelding for 2023
  4. Regnskap for 2023
  5. Forslag til aktiviteter 2024
  6. Styrets forslag til budsjett for 2024
  7. Innkomne saker
  8. Valg av styre
  9. Valg av delegater til landsmøte
  10. Valg av valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no

Innspill til valgkomiteen sendes til Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com eller Roy Trygve Vabø på rovaboe@online.no

Vel møtt!

Skroll til toppen