Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Nordland (digitalt)

Inviterer til digitalt årsmøte i Norbrygg Nordland torsdag 22.februar 2024 kl. 18:00 – 19.00.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett.

Se forøvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Lenke til digital pålogging og årsmøtedokument legges ut på facebooksiden til Norbrygg Nordland og sendes på e-post.

Agenda på fylkesårsmøtet er:
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Styrets årsmelding for 2023
Regnskap for 2023
Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2024
Forslag til budsjett for 2024
Innkomne saker
Valg
Styre
delegat til landsmøtet

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet.
Innspill til valgkomiteen sendes til fylkesstyret på nordland@norbrygg.no

Skroll til toppen