Laster Arrangementer

Årsmøte Norbrygg Østfold

Velkommen til Årsmøte i Norbrygg Østfold 26. februar klokken 19:00

Møtet avholdes fysisk på Speiderhuset i Fredrikstad, (Speiderveien 7, 1605 Fredrikstad)

Etter det formelle blir det pizza, øl og sosialt.

Av praktiske årsaker ønsker vi at de som kommer melder seg på via Hoopla. Påmelding her.
Møtet er så klart gratis!

Saksdokumenter blir publiser på forumet under Østfold.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Østfold har tale, forslags og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte og talerett. Se for øvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Styrets årsmelding for 2023
Regnskap for 2023
Styrets forslag til budsjett for 2024
Forslag til årshjul for 2024
Innkomne saker
Valg av styre
Valg av delegat til landsmøtet
Valg av valgkomite

Det vil ikke være mulighet for benkeforslag til noe styreverv på årsmøtet. Ved interesse for å stille til valg send en epost til valgkomiteen: ostfold@norbrygg.no

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Vennligst send disse til ostfold@norbrygg.no.

Håper vi sees :)
Med vennlig hilsen Styret Norbrygg Østfold

Skroll til toppen