Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Oppland (digitalt)

Det arrangeres Årsmøte i Norbrygg Oppland  22.02.2024 kl. 18:00 

Online: MEET LENKE

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. 
Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale-, forslags- og stemmerett. 
Andre Norbrygg medlemmer har møte- og talerett.
Se forøvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets årsmelding 2023
4. Regnskap for 2023
5. Styrets forslag til budsjett for 2024
6. Styrets forslag til årshjul for 2024
7. Innkomne saker
8. Valg av styre
9. Valg av delegater til årsmøtet
10. Valg av valgkomite
11. Eventuelt

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.
Venligst send til fylkeslaget. 

Vel møtt!
Skroll til toppen