Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Hedmark

Ordinært årsmøte for 2024 avholdes 22. februar kl 18.00 på Gullkorn i Hamar.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Hedmark har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Forslag til aktivitetsplan for 2024
 6. Forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Fylkesstyre
  • Delegater til landsmøtet
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til hedmarknorbrygg.no.

Vel møtt!

Skroll til toppen