Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Vestfold

Norbrygg Vestfold gjennomfører årsmøte den 7. mars 2024 kl 19-20. Vi trenger nye likesinnende som kandidater til styret og drive fylkeslaget og arrangere morsomme og lærerike aktiviteter sammen med andre ølbryggere.

Ta kontakt med Paal Aamaas på paal.aamaas@norbrygg.no hvis du ønske å melde deg eller trenger mer informasjon om hva det vil si å sitte i styret.

Innsendte saker/forslag må mottas innen 22. februar på samme adresse.

Sted: Andre etasje på Apollon i Tønsberg

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling
 • Styrets årsmelding for 2023
 • Regnskap for 2023
 • Styrets forslag til budsjett for 2024
 • Hva er gjort i 2023
 • Forslag til årshjul for 2024
 • Innkomne saker
 • Valg av styre
 • Valg av delegater til landsmøtet
 • Valg av valgkomite

Med vennlig hilsen styret i Norbrygg Vestfold

Skroll til toppen