Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Oslo 2023

Ordinært årsmøte for 2023 avholdes i «Klubbhuset» i Drammensveien 43 tirsdag 14. februar kl. 18.00.

Det vil også være mulig å delta digitalt via Google Meet her: https://meet.google.com/zto-vsxy-eaj

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Oslo har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med og dele hjemmebrygg.

I tillegg til årsmøtesaker, vil vi også få en uformell introduksjon til hvordan vi smaker og bedømmer øl fra flere av våre dyktige dommere.  De som ønsker det, kan også få ølet sitt vurdert av dommerne der og da.

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her når de er klare:

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2022
 4. Regnskap for 2022
 5. Forslag til aktivitetsplan for 2023
 6. Forslag til budsjett for 2023
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Styre
  • Delegater til landsmøtet (4 stk)
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til oslonorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Morten G. Sevland på msevlandnorbrygg.no.

Vel møtt!

Referatet fra årsmøtet finner du her: Referat årsmøte Norbrygg Oslo 2023.

Skroll til toppen