Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Oslo 2024

Ordinært årsmøte for 2024 avholdes i «Klubbhuset» i Drammensveien 43 onsdag 14. februar kl. 18.00 (kun fysisk møte).

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Oslo har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Vi oppfordrer deltakerne til å ta med og dele hjemmebrygg.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Forslag til aktivitetsplan for 2024
 6. Forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Styre
  • Delegater til landsmøtet (4 stk)
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til oslonorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Morten G. Sevland på msevlandnorbrygg.no.

Vel møtt!

 

Årsmøtedokumenter:

Skroll til toppen