Laster Arrangementer

Årsmøte Norbrygg Rogaland

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Rogaland, da før Hjemmebryggeraften på Hindal Gård fredag 9. februar 2024 kl. 18:30 – 19:00, Hjemmebryggeraften fra ca 19:00

Hjemmebryggeraften gjennomføres som en sosial kveld, alle oppfordres til å ta med godt øl, som gjerne kan deles…

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:
• Valg av møteleder og referent
• Godkjenning av innkalling
• Styrets årsmelding for 2023
• Regnskap for 2023
• Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2024
• Forslag til budsjett for 2024
• Innkomne saker
• Valg
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes tilrogaland@norbrygg.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Kenneth Flikkerud kenneth@flikkerud.no

Vel møtt!

Skroll til toppen