Laster Arrangementer

Årsmøte i Norbrygg Buskerud

Ordinært årsmøte for 2024 avholdes på Skur-4 torsdag 29. februar kl. 18.00
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Buskerud har tale-, forslags- og stemmerett. Ref. §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Etter årsmøtet avholdes årets første usmakkurs (egen påmelding).

Årsmøtedokumentene vil bli sendt ut på e-post til medlemmer i henhold til gjeldene frister.

 • Årsmelding Norbrygg Buskerud 2023
 • Resultatrapport Norbrygg Buskerud 2023
 • Styrets forslag til aktivitetsplan 2024 og budsjett for 2024
 • Valgkomiteens innstilling
 • Innkomne saker

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Forslag til aktivitetsplan for 2024
 6. Forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Styre
  • Delegater til landsmøtet 2 stk.
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til arnstein.andersen@ebnett.no
Innspill til valgkomiteen sendes til Fylkesleder Arnstein Andersen e-post arnstein.andersen@ebnett.no

Velkommen!

Skroll til toppen