Laster Arrangementer

Årsmøte Norbrygg Rogaland

Ordinært årsmøte for 2022 avholdes fredag 10.februar kl 18:30 før hjemmebryggeraften

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Stavanger har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2022
 4. Regnskap for 2022
 5. Forslag til aktivitetsplan for 2023
 6. Forslag til budsjett for 2023
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  • Styre
  • Delegater til landsmøtet
  • Valgkomité

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til rogalandnorbrygg.no.

Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Knut Lihaug på lihaug@gmail.no.

Vel møtt!

Skroll til toppen