Laster Arrangementer

Digitalt årsmøte i Norbrygg Oppland

Innkalling til årsmøte i Norbrygg Oppland

Det arrangeres årsmøte i Norbrygg Oppland 23.02.2023 kl. 19:00 på internett (Google Meet): https://meet.google.com/jvm-sfhy-pay

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer bosatt i gamle Oppland fylke har tale-, forslags- og stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har møte- og talerett.
Se forøvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Styrets årsmelding for 2022
  4. Regnskap for 2022
  5. Styrets forslag til budsjett for 2023
  6. Forslag til årshjul for 2023
  7. Innkomne saker.
  8. Valg av styre
  9. Valg av delegat til landsmøtet
  10. Valg av valgkomite

 

Innkomne saker skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Vennligst send til fylkeslaget. Adresse: oppland@norbrygg.no

Vel møtt!

Skroll til toppen